en pl
Zjęcie

Cieklinka fot. Agnieszka Nowak

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 

Lokalne tradycje pszczelarskie
2017-08-10 14:45:11

Miód jest pyszny i zdrowy, a pszczoły to niezwykle pożyteczne, a ponadto całkiem sympatyczne owady. Doświadczony pszczelarz zna wiele skrytych we wnętrzu ula sekretów i podczas tego spotkania chętnie się nimi z Państwem podzieli. Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne otwarte warsztaty, które odbędą się w poniedziałek 14 sierpnia w godzinach 10:00-13:00. Spotykamy się w Domu Ludowym w Mytarzy k. Nowego Żmigrodu. Po wstępnej części, spacerem udamy się do pasieki.

więcej ]

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Projekty POIiŚ

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Ochrona przyrody » Monitoring

Monitoring

Celem monitoringu przyrodniczego jest rejestracja zmian zachodzących w środowisku. Mogą one być zjawiskami naturalnymi jak np. sukcesja lub mieć charakter antropogeniczny. Dane zebrane podczas monitorowania przyrody parku stanowią cenne źródło informacji pozwalające podejmować trafne decyzje w procesie zarządzania parkiem narodowym. 

Już po roku funkcjonowania Magurskiego PN wdrożono pierwszy program monitoringu – ocenę liczebności populacji jeleniowatych, jest on prowadzony do chwili obecnej i stanowi podstawę działań podejmowanych w celu kontroli populacji jeleni i saren.

W następnych latach działalności MPN ilość realizowanych zadań z zakresu monitoringu systematycznie rosła. W 2006 roku zrealizowano 21 programów monitoringu. Są one bardzo różne – począwszy od monitoringu flory i drzewostanów przez monitoring płazów, gryzoni, ptaków, jeleniowatych, dużych drapieżników a skończywszy na monitoringu przyrody nieożywionej i krajobrazu.

Tak szeroka gama prowadzonych prac nie byłaby możliwa bez współpracy z instytucjami zewnętrznymi – Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Wydziałem Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie i Zakładem Badania Ssaków PAN w Białowieży.

Nowe programy monitoringu, które będą podejmowane w przyszłości skoncentrują się na słabo poznanych „elementach” środowiska MPN jak np. gady i owady.

Facebook