en pl
Zj�cie

Traszka karpacka fot. Cezary wikowski

zobacz ca�� galeri� ]

 

wi�cej ]

 

Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Sklep online
Sklep online

Edukacja Turystyka Przyroda Przyjaciel Parku Narodowego

Aktualnoci

OGOSZENIE
2023-03-28 14:37:38

Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 2022.04.28), w zwizku z art. 39 - 41 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16), zawiadamiam o wyoeniu do konsultacji spoecznych projektu planu ochrony Magurskiego Parku Narodowego.

wicej ]

Komunikat turystyczny
2023-03-20 11:34:32

Z dniem 20.03.2023 r. decyzj Dyrektora MPN otwieramy wszystkie szlaki i cieki przyrodnicze.

Magura - kolejny numer
2023-03-08 07:50:26

Zapraszamy do czytania nowego numeru MAGURY!

wicej ]

Facebook