en pl
Zjęcie

Rudzik, fot. Dawid Pszczoła

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 




Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Ochrona przyrody » Ochrona gatunków zwierząt

Ochrona gatunków zwierząt

Mając na uwadze potrzebę zachowania w dobrej kondycji populacji różnych gatunków zwierząt Magurski Park Narodowy podejmuje działania ochronne wobec różnych grup jak i poszczególnych gatunków fauny.

Owady

 1. Dla zapewnienia miejsc rozrodu rzadkich owadów saproksylicznych jak nadobnica alpejska na terenie Parku w miejscach nasłonecznionych pozostawiane jest drewno bukowe.
 2. W celu poprawienia warunków życia niepylaka mnemozyna na obszarze jego występowania wykaszana jest 0,5 ha powierzchnia łąkowa oraz likwidowane są samosiejki wierzby, brzozy i leszczyny.

Image
Nadobnica alpejska (fot. Sławomir Basista)

Płazy

 1. Akcja czynnej ochrony w trakcie wiosennej migracji na tereny rozrodu w tzw. Małym Lasku koło Nowego Żmigrodu.
  Szlak wędrówki płazów przecina tu ruchliwa droga co rokrocznie prowadziło do dużej śmiertelności tych zwierząt na drodze. Począwszy od 2005 roku Magurski Park Narodowy zabezpiecza odcinek drogi na którym ginęło najwięcej płazów. Wzdłuż drogi ustawiane są siatki, a za nimi wkopane wiadra. Wpadające do wiader płazy, głównie ropuchy szare przenoszone są na druga stronę drogi. W roku 2005 pracownikom Parku udało się przenieść 1760 płazów, a w 2006 r. dzięki zabezpieczeniu odcinka  ponad 500 m przeniesiono aż 5700 płazów. Od roku 2006 pracownikom Parku w pracach pomaga młodzież szkolna z Nowego Żmigrodu.
 2. Budowa oczek wodnych – miejsc rozrodu płazów.
  Ze względu na niewielką liczbę naturalnych, niewielkich zbiorników wodnych na terenie Magurskiego Parku Narodowego, sukcesywnie tworzone są mała oczka wodne, stanowiące cenne miejsce rozrodu dla traszek, kumaków górskich i żab trawnych. Niektóre oczka już po kilku latach zasiedlane są przez wszystkie polskie gatunki traszek (grzebieniastą, górską, karpacka i zwyczajną).

Image
Traszka karpacka (fot. Agnieszka i Damian Nowak)

Gady

Dla utrzymania miejsc licznego przebywania w czasie snu zimowego oraz okresu godowego jaszczurki żyworodnej i zaskrońca na terenie Parku pryzmowane są gałęzie i odpady drzewne.

Ptaki

 1. Pasowe koszenie łąk.
  W celu zachowania dogodnych terenów łowieckich dla ptaków szponiastych (orlika krzykliwego, orła przedniego, myszołowa zwyczajnego) każdego roku większość powierzchni otwartych Magurskiego Parku Narodowego jest wykaszana. Wykaszanie zabezpiecza łąki przed postępującą, naturalną sukcesją, a niska trawa w okresie wychowywania piskląt ułatwia dorosłym ptakom dostęp do gryzoni. Koszone pasowe (z pozostawieniem nieskoszonych pasów) ma za zadanie zapewnić schronienie dla zwierząt tam bytujących.
 2. Strefy ochrony wokół miejsc gniazdowania
  Na terenie Magurskiego Parku Narodowego utworzonych zostało 26 stref ochronnych wokół miejsc gniazdowania orłów z rodzaju Aquila.

Na terenie Magurskiego Parku Narodowego utworzono 6 stref ochronnych wokół miejsc gniazdowania bociana czarnego.

Image
Myszołów zwyczajny (fot. Agnieszka i Damian Nowak)

Ssaki

W miejscach rozrodu cennych gatunków ssaków (np. wilka, niedźwiedzia) zakładane są ostoje zwierzyny zapewniające spokój i bezpieczeństwo bytujących tam zwierząt. Na terenie parku utworzono 2 strefy ochronne dla wilka i jedną dla niedźwiedzia. 

Facebook