en pl
Zjęcie

Diabli Kamień fot. Robert Cieślik

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 

Noc muzeów 2017
2017-05-24 09:30:41

W ramach nocy muzeów, w najbliższą sobotę, 27 maja, zapraszamy wszystkich chętnych do Ośrodka Edukacyjnego im. Jana Szafrańskiego w Krempnej na pierwsze warsztaty otwarte z cyklu "Szlak dobrych praktyk przyrodniczych" w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 "Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego "Przybliżyć naturę". Tematem będą obserwacje nocnego nieba. W ramach warsztatów odbędzie się pokaz multimedialny oraz, o ile pozwoli na to pogoda, plenerowe obserwacje z wykorzystaniem teleskopu i pokaz fotografowania kosmosu. Tego dnia na zwiedzających będą czekały również inne atrakcje.

więcej ]

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Projekty POIiŚ

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Ochrona przyrody » Ekosystemy nieleśne

Ekosystemy nieleśne

Ekosystemy nieleśne zajmują w Parku ok. 5% powierzchni. W większości są to łąki i pastwiska. Mała powierzchnia kryje jednak w sobie wielkie bogactwo gatunkowe. Na terenach otwartych opisano 2/3 zbiorowisk roślinnych Parku i sporo gatunków chronionych.
W ekosystemach nieleśnych Magurskiego Parku Narodowego stosuje się ochronę czynną.
Ochrona czynna  terenów otwartych  może mieć charakter zachowawczy – kiedy w celach naukowych pozostawia się teren do obserwacji postępujących procesów sukcesji bez ingerencji człowieka (Świerżowa Ruska).
Na większości powierzchni nieleśnej prowadzi się ochronę czynną stabilizacyjną, której celem jest zachowanie zbiorowisk nieleśnych w niezmienionym stanie.

Zaniechanie prowadzenia zabiegów mogłoby doprowadzić do:

  1. zaniku siedlisk będących głównym biotopem dla wielu gatunków roślin
  2. utraty przestrzeni łowieckiej dla ptaków drapieżnych
  3. braku bazy pokarmowej dla roślinożerców i wzmożonego niszczenie młodników
  4. zmiany naturalnego krajobrazu z elementami dziedzictwa kulturowego
  5. uniemożliwienia wędrówek niektórym gatunkom
  6. zwiększenia niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się pożarów leśnych.

Zabiegi ochronne stosowane w Magurskim Parku Narodowym w ekosystemach nieleśnych to:

  1. Koszenie pasowe – przy użyciu kosiarek mechanicznych lub w miejscach podmokłych koszenie ręczne ( rocznie ok. 120 ha)
  2. Wypas owiec – sezonowy wypas przy zachowaniu zagęszczenia 10 sztuk / ha (rocznie 600 sztuk)
  3. Usuwanie podrostów – przy użyciu ręcznych wykaszarek mechanicznych. Zabiegi takie ograniczają proces sukcesji.

Facebook