en pl
Zjęcie

Wiązówka błotna fot. Stefan Michalik

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » MF EOG 2014-21

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

 

Image

Magurski Park Narodowy uczestniczy w projekcie MF EOG 07.02.02-50-0032/21-00 pt. „Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce – IAS/EcoSystemCARE”.

Liderem projektu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Oprócz Magurskiego PN Partnerami projektu są:
· Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO),
· Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
· Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy w Falentach,
· Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy,
· Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Image

Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2024. Jego całkowita wartość wyniesie   4 529 239,16 zł. Proporcje finansowania są następujące 85% MF EOG, 15% Budżet Państwa.
Środki finansowe zarezerwowane dla Magurskiego PN na realizację projektu  wynoszą 812 500 zł.

W ramach projektu Magurski Park Narodowy będzie odpowiedzialny za realizację na swoim terenie następujących zadań:
1 - Aktywna ochrona ekosystemów lądowych i nadrzecznych poprzez ograniczanie negatywnego wpływu inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia (IAP - Invasive Alien Plants)
1.1 Eliminacja gatunków obcych i inwazyjnych występujących na wytypowanych obszarach w rozproszeniu i w niewielkiej liczbie osobników/pędów.
1.2 Kontrola wybranych gatunków inwazyjnych rozpowszechnionych i zajmujących duże powierzchnie.
5 - Zarządzanie projektem.
Na terenie Parku zwalczany będzie przede wszystkim Barszcz Sosnowskiego.


Kalendarium wydarzeń w projekcie:

· 18 sierpnia 2021 - podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Magurskim PN i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.
· Sierpień – wrzesień 2021 – inwentaryzacja roślin inwazyjnych na terenie Magurskiego PN (cz. 1)
· 22 grudnia 2021 - podpisanie umowy na realizację projektu pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.
· 16 marca 2022 – odbyła się konferencja inaugurująca projekt.

 

 


 

Facebook