en pl
Zjęcie

Orzeł przedni fot. Agnieszka i Damian Nowak

zobacz cał± galerię ]

 

więcej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » INTERREG

INTERREG

Rowerem przez pogranicze - przyroda, historia i kultura na dwóch kółkach

Magurski Park Narodowy w 2021 roku otrzyma dofinansowanie na realizację mikroprojektu pt. "Rowerem przez pogranicze - przyroda, historia i kultura na dwóch kółkach"(INT/EK/KAR/1/IV/A/0258). Projekt znalazł się na liście mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach IV naboru pierwszej osi priorytetowej  – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Projekt realizowany będzie przy współpracy Słowackiej Gminy Nižna Polianka oraz Gminy Sękowa. W ramach realizacji projektu zaplanowano wykonanie następujących zadań:
1. Utworzenie i wyposażenie ścieżki rowerowej w małą architekturę - wyznaczenie szlaku rowerowego przez Nieznajową łączącego "Winny szlak rowerowy" (woj. Małopolskie) i szlak rowerowy "Na styku Kultur" (z Jasła do słowackiego Bardejova). W ramach zadania na trasie zostaną wykonane obiekty małej architektury m.in.: wiata ogniskowa, ławy, stojak na rowery.
2. Obiekty kultury pogranicza – w ramach realizacji zadania powstaną miniatury cerkwi, które zostaną postawione obok fundamentów nieistniejących już cerkwi w Świerzowej Ruskiej, Żydowskim, Ciechani oraz Nieznajowej. Wzdłuż ścieżki interpretacyjnej „Nieznajowa” zostaną wyremontowane przydroże krzyże i zostanie wymienione ich ogrodzenie.  Dodatkowo planowany jest montaż paneli interpretacyjnych wykonanych na podstawie archiwalnych fotografii, przedstawiających wsie Nieznajowa i Świerzowa Ruska. Stojąc przy panelach interpretacyjnych (ustawionych w w/w nieistniejących miejscowościach) będzie można zobaczyć jaki widok roztaczał się dawniej z tych miejsc.
3. Działania informacyjne i promocyjne – w ramach zadania planowane jest spotkanie informacyjne na temat planowanych działań w projekcie. Natomiast na zakończenie projektu zostanie zorganizowany rajd rowerowy.  Planowana trasa rajdu to Nižna Polianka – Bartne (gmina Sękowa).

Całkowita wartość projektu to 56 699,31 EURO, z czego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie wyniesie 48 194,41 EURO.
Projekt realizowany będzie do 30.09.2021 roku.

Image

Facebook