en pl
Zjęcie

Orzeł przedni, młody na gnieździe, fot. Marian Stój

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Image

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

BIP » Rada Naukowa MPN

Rada Naukowa Magurskiego Parku Narodowego

Członków rady naukowej Magurskiego Parku Narodowego na kadencję trwającą 5 lat powołuje, w drodze zarządzenia, minister do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych.

Do zadań rady naukowej parku narodowego należy:

1) ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;
2) opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;
3) ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;
4) opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;
5) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.

Zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2017 r. zmieniającym Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2015 r. na członków Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego zostali powołani:

1) Grzegorz Bara – Urząd Gminy Nowy Żmigród;
2) mgr Piotr Garwol – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie;
3) prof. dr hab. Andrzej Górecki – Uniwersytet Jagielloński;
4) prof. dr hab. Grzegorz Jamrozy – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
5) mgr inż. Jerzy Kapłon – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze;
6) prof. dr hab. Kazimierz Krzemień – Uniwersytet Jagielloński;
7) mgr Małgorzata Małuch – Urząd Gminy Sękowa;
8) mgr inż. Agnieszka Marcela – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie;
9) mgr inż. Marek Marecki – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie;
10) dr hab. inż. Zbigniew Myczkowski, prof. Politechniki Krakowskiej – Politechnika Krakowska
11) dr hab. arch. Piotr Patoczka – Politechnika Krakowska;
12) mgr Wojciech Zając – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
13) prof. dr hab. Stefan Skiba – Uniwersytet Jagielloński;
14) Czesław Skocz – Urząd Gminy Krempna;
15) prof. dr hab. Andrzej Tomek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
16) prof. dr hab. Jacek Wasilewski – Akademia Pedagogiczna w Krakowie;
17) prof. dr hab. Bogdan Zemanek – Uniwersytet Jagielloński;
18) dr hab. inż. Stanisław Zięba – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
19) mgr inż. Jan Kosiorowski – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie;
20) mgr Adam Pawluś – Starostwo Powiatowe w Jaśle.

Pliki do pobrania:

Facebook