en pl
Zj�cie

Nadobnica alpejska fot. Pawe Niemiec

zobacz ca�� galeri� ]

 

wi�cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

BIP » Rada Naukowa MPN

Rada Naukowa Magurskiego Parku Narodowego

Członków rady naukowej Magurskiego Parku Narodowego na kadencję trwającą 5 lat powołuje, w drodze zarządzenia, minister do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych.

Do zadań rady naukowej parku narodowego należy:

1) ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;
2) opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;
3) ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;
4) opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;
5) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.

Zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2020 r. na członków Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego zostali powołani:

1) Grzegorz Białoń – Radny Rady Gminy Krempna;
2) mgr Piotr Garwol – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie;
3) Józef Kaczor – przewodnik beskidzki, były prezes PTTK;
4) mgr inż. Jan Kosiorowski – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie;
5) prof. dr hab. Kazimierz Krzemień – Uniwersytet Jagielloński;
6) dr Wojciech Krukar – geograf, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie;
7) dr hab. Łukasz Łuczaj, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego – botanik, Uniwersytet Rzeszowski;
8) mgr inż. Małgorzata Małuch – Urząd Gminy Sękowa;
9) mgr inż. Marek Marecki – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie;
10) prof. dr hab. inż. Zbigniew Myczkowski, Politechnika Krakowska;
11) ks. Józef Obłój – przewodnik beskidzki, Stowarzyszenie Szlaki Papieskie;
12) mgr inż. Antoni Pomykała – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie;
13) dr hab. Alina Stachurska-Swakoń – Uniwersytet Jagielloński;
14) dr Marian Stój – były dyrektor Magurskiego Parku Narodowego;
15) prof. dr hab. Andrzej Tomek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
16) dr hab. inż. Marek Wajdzik – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
17) dr Dominik Wróbel – botanik, siedliskoznawca, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie;
18) mgr Wojciech Zając – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
19) dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
20) dr hab. inż. Stanisław Zięba, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

 

Pliki do pobrania:

Facebook