en pl
Zjęcie

Orzeł przedni, fot. Marian Stój

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Akcje edukacyjne » Przybliżyć naturę » Dla pracowników samorządowych

Dla pracowników samorządowych

Dla pracowników samorządowych

Warsztaty terenowe


Warsztaty skierowane są do pracowników lokalnych samorządów. W ramach warsztatów poruszone zostaną problemy związane z ekologią poszczególnych gatunków, ich znaczeniem dla człowieka i ekosystemu, a także sposobami i koniecznością ochrony. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać wybrane gatunki oraz korzystać z terenowego sprzętu do obserwacji przyrodniczych. Zostaną zachęceni do dalszego odkrywania przyrody na własną rękę. Zajęcia zostaną poprowadzone na terenie Magurskiego Parku Narodowego i jego otuliny przez specjalistów z poszczególnych dziedzin.

Planowana jest realizacja następujących warsztatów:
spacer botaniczny,
spacer ornitologiczny,
spacer dendrologiczny,
korytarze migracyjne,
spacer mykologiczny.

Trasy, na których będą odbywały się warsztaty terenowe (trasy mogą ulec zmianie):
1. Sękowa – Lipinki – Cieklin – przejście w okolicy Cieklina – Lipinki – Sękowa
2. Krepmna – Nowy Żmigród – Bartne – przejście w okolicy Bartnego – Nowy Żmigród – Krempna
3. Dębowiec – Osiek Jasielski – Wapienne – przejście w okolicy Wapiennego – Osiek Jasielski – Dębowiec
4. Dukla – Nowy Żmigród – Świątkowa – przejście ścieżką przyrodniczą „Świerzowa Ruska” – Bartne – Nowy Żmigród - Dukla
5. Sękowa – Lipinki – Olchowiec – przejście żółtym szlakiem – Tylawa – Dukla – Lipinki - Sękowa
6. Dębowiec – Osiek Jasielski – Krempna – Olchowiec – przejście żółtym szlakiem – Tylawa – Krempna – Osiek Jasielski – Dębowiec
7. Krempna – Nowy Żmigród – Folusz – przejście zielonym i czarnym szlakiem – Wapienne – Nowy Żmigród – Krempna
8. Dukla – Cieklin – Folusz – przejście ścieżką przyrodniczą „Folusz” – Nowy Żmigród – Dukla
9. Dębowiec – Nowy Żmigród – Rozstajne – przejście w okolicy Rozstajnego
i Nieznajowej – Nowy Żmigród - Dębowiec


Zapewniony zostanie bezpłatny dojazd na wybranej trasie. Warsztaty zakończone zostaną ogniskiem. Uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne.

Facebook