en pl
Zj�cie

Grzyby fot. ukasz Przybyowicz

zobacz ca�� galeri� ]

 

wi�cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Konkursy » Zakoczone » Konkurs architektoniczny

Konkurs architektoniczny


W dniu 19 grudnia 2009 roku komisja konkursowa w składzie:

-dr hab. inż. arch. Piotr Patoczka, prof. PK
-mgr inż. Jadwiga Gancarz, arch. kraj.
-mgr inż. Andrzej Czaderna, z-ca dyr. MPN
-mgr Katarzyna Gładysz, kier. ZE MPN

rozstrzygnęła konkurs na opracowanie koncepcji elementów infrastruktury turystycznej Magurskiego Parku Narodowego. Celem Konkursu było uzyskanie koncepcji najlepszej pod względem funkcjonalnym, formalnym, konstrukcyjnym i eksploatacyjnym. Wszystkie projektowane elementy infrastruktury powinny były nawiązywać do wartości przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego terenu Magurskiego Parku Narodowego. Oznacza to zastosowanie w koncepcjach projektowych naturalnych materiałów, tj. drewna, kamienia, cegły oraz nawiązanie do regionalnej architektury terenu Beskidu Niskiego.

Na konkurs nadesłano 12 projektów, z których wyłoniono 3 zwycięzców.

Główną nagrodę przyznano zespołowi autorskiemu:
Laura Klimczak, Sebastian Kochel, Jan Kocieniewski, Anna Supera, Miłosz Zieliński oraz Paulina Nosalska.

Poniżej przedstawiamy wizualizacje fragmentów pracy

Image

Image

Image

 

Druga nagroda - Adam Zawadzki

Poniżej przedstawiamy wizualizacje fragmentów pracy

Image

Image

Image

 

Trzecia nagroda - Magdalena Zawadzka

Poniżej przedstawiamy wizualizacje fragmentów pracy

Image

Image

Image

 

Wszystkich zainteresowanych obejrzeniem prac nadesłanych na konkurs zapraszamy w styczniu 2010 r. do OEM w Krempnej.


Uzasadnienie werdyktu:

I miejsce: Za spełnienie w sposób twórczy zasad regionalizmu; dostosowanie rozwiązań do różnorodnych, wymaganych programem funkcji; niemal bezbłędne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe; doskonałe przedstawienie graficzne i wyczerpujący opis. Szczególnie interesujące jest przedstawienie projektowanej formy bramy do Ośrodka Edukacyjnego wraz z Muzeum. Całość pracy wyróżniała się profesjonalizmem i szczególną estetyką.

II miejsce: Za pełne wykorzystanie inspiracji regionalnych w formie projektowanych elementów infrastruktury turystycznej; bogatą ofertę funkcjonalną spełniającą wymogi założeń konkursowych; umiejętne rozwiązanie konstrukcji i odpowiedni dobór materiałów; spójność w opracowaniu wizualizacji projektowych z dopracowanymi formami detali; dostosowanie małej architektury do skali człowieka.

III miejsce: Za widoczną inspirację motywami regionalnymi w kształtowaniu formy i detalu; właściwą konstrukcję elementów i nie budzący zastrzeżeń dobór materiałów; za przedstawiony bogaty zasób elementów małej architektury tworzący jeden spójny garnitur stylistyczny; powiązanie wizualizacji z tłem krajobrazowym potwierdzające właściwe wpisanie ich w otoczenie.

Facebook