en pl
Zj�cie

autor Alicja Nawracaj

zobacz ca�� galeri� ]

 

wi�cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Konkursy » Zakoczone » Konkurs dla nauczycieli

Konkursy dla nauczycieli

Zakoczony konkurs na scenariusz zaj

Na konkurs dla nauczycieli na opracowanie ćwiczeń terenowych i przygotowanie scenariuszy zajęć na poszczególnych przystankach ścieżki przyrodniczej im. Prof. Jana Rafińskiego Kiczera nadesłano różnorodne prace z różnych dziedzin nauczania i o zróżnicowanym poziomie szkolnym. Prace te zostały ocenione przez trzy niezależne komisje: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oddział w Krośnie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu oraz pracowników działu edukacyjnego Magurskiego Parku Narodowego. Wyniki zostały zsumowane i na tej podstawie wyłoniono zwycięzców:

I miejsce pani Dorota Mróz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

II miejsce pani Katarzyna Palacz z Publicznego Gimnazjum w Dębowcu

III miejsce pani Ewelina Malec z Rzeszowa

Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni pisemnie wraz z listem gratulacyjnym dla dyrekcji szkoły o wynikach. Z wszystkich nadesłanych prac, z których większość zawiera kilka scenariuszy zajęć, wybierzemy naszym zdaniem najciekawsze i, po konsultacji z autorami, opublikujemy w formie podręcznika do zajęć na ścieżce przyrodniczej Kiczera. Publikacja planowana jest na rok 2009.
Wszystkim nauczycielom – laureatom gratulujemy, pozostałym dziękujemy za udział i zapraszamy do przystępowanie do kolejnych naszych konkursów.

Facebook