en pl
Zj�cie

Raniuszki przy gnieĽdzie, fot. Marian Stój

zobacz ca�� galeriďż˝ ]

 

wiďż˝cej ]

 




Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » Fundusz Le¶ny

Fundusz Le¶ny

Ochrona ekosystemów le¶nych Magurskiego Parku Narodowego 2019

 

W dniu 08.07.2019 roku Magurski Park Narodowy podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych umowę o dofinansowanie nr EZ.0290.1.9.2019 na realizację zadania pn. „Ochrona ekosystemów leśnych Magurskiego Parku Narodowego”.

 

W ramach w/w zadania zaplanowano wykonanie następujących działań:

 1. Przebudowa drzewostanu – w ramach działania przewiduje się usunięcie części drzew w drzewostanach sosnowo – brzozowych na gruntach porolnych (przebudowa drzewostanów).

2. Cięcia odsłaniające – w ramach działania przewiduje się stopniowe przerzedzanie drzewostanu w celu stworzenia prawidłowych warunków do rozwoju i wzrostu jodły w drzewostanach mieszanych.

3. Trzebież wczesna – w ramach działania przewiduje się regulację składu gatunkowego, struktury wiekowej i zagęszczenia drzew w drzewostanach.

4. Trzebież późna – w ramach działania przewiduje się regulację składu gatunkowego, struktury wiekowej i zagęszczenia drzew w drzewostanach.

5. Zrywka drewna – w ramach działania przewiduje się transport uprzednio pozyskanego w lesie drewna na skład w celu późniejszego wywiezienia.

6. Czyszczenia wczesne – w ramach działania przewiduje się regulację zagęszczenia i składu gatunkowego drzew w uprawach.

7. Czyszczenia późne - w ramach działania przewiduje się regulację zagęszczenia i składu gatunkowego drzew w młodnikach.

8. Indywidualna ochrona upraw – w ramach działania planuje się ochronę upraw leśnych i młodników przez ich zabezpieczenie przed zwierzyną płową środkami zapachowymi.

9. Konserwacja ogrodzeń – w ramach działania przewiduje się wykonanie naprawy istniejących ogrodzeń upraw.

10. Produkcja sadzonek na otwartej powierzchni – w ramach zadania przewiduje się zwalczanie chwastów na powierzchni dróg i ścieżek.

11. Infrastruktura drogowa – w ramach działania przewiduje się  konserwację i naprawę dróg i szlaków zrywkowych oraz składów leśnych.

12. Zachowanie bezpieczeństwa na szlakach i drogach – w ramach działania planuje się: remont kładek na ścieżkach przyrodniczych, zabezpieczanie bądź usuwanie drzew stwarzających zagrożenie na szlakach i ścieżkach (przecinka), koszenie w miejscach dziennego wypoczynku i wykaszanie wokół miejsc drewnianych elementów infrastruktury, konserwację obiektów infrastruktury turystycznej oraz zakup materiałów potrzebnych do realizacji bieżących napraw infrastruktury turystycznej na terenie MPN.

13.   Utrzymanie szlaków i infrastruktury turystycznej – utrzymanie czystości – w ramach działania planuje się prowadzenie bieżącego utrzymania infrastruktury turystycznej – wywóz odpadów zebranych na szlakach turystycznych oraz postawienie i serwisowanie toalet w miejscach dziennego wypoczynku.

 

Zadanie zostanie zrealizowane do 16 grudnia 2019 roku, a całkowita wartość dofinansowania wynosi 972 436,55 zł.

« poprzednia | strona 8 z 12 | następna »
Facebook