en pl
Zj�cie

Larwa pasikonika z rodziny Tettigoniidae fot. Bogusława Jankowska

zobacz ca�� galeriďż˝ ]

 

wiďż˝cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » Fundusz Le¶ny

Fundusz Le¶ny

Ochrona ekosystemów le¶nych Magurskiego Parku Narodowego 2018

W dniu 10.08.2018 roku Magurski Park Narodowy podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o dofinansowanie nr EZ.0290.1.15.2018 na realizację zadania pn. „Ochrona ekosystemów leśnych Magurskiego Parku Narodowego”.

 

W ramach w/w zadania zaplanowano następujące działania:

 

1.       Przebudowa drzewostanu – w ramach działania przewiduje się usunięcie części drzew w drzewostanach sosnowo - brzozowych na gruntach porolnych (przebudowa drzewostanów) na łącznej powierzchni 740,01 ha.

2.       Cięcia odsłaniające – w ramach działania przewiduje się stopniowe przerzedzanie drzewostanu (cięcia odsłaniające jodłę) na powierzchni łącznej 586,77 ha.

3.       Trzebież wczesna – w ramach działania przewiduje się trzebież wczesną na powierzchni łącznej  29,85 ha.

4.       Trzebież późna – w ramach działania przewiduje się trzebież późną na powierzchni łącznej  123,83 ha.

5.       Zrywka drewna – w ramach działania przewiduje się transport uprzednio pozyskanego w lesie drewna na skład, w celu późniejszego wywiezienia.

6.       Produkcja sadzonek na otwartej powierzchni – w ramach zadania przewiduje się utrzymanie czarnego ugoru i zwalczanie chwastów na powierzchni dróg i ścieżek, na powierzchni 5,00 ar.

7.       Czyszczenie wczesne – w ramach działania przewiduje się wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego w uprawach, polegającego na: usuwaniu lub ogławianiu zbędnych domieszek, przerzedzaniu nadmiernie zagęszczonych partii uprawy i popieraniu gatunków będących w niedoborze. Prace prowadzone będą na powierzchni 2,00 ha.

8.       Czyszczenia późne - w ramach działania przewiduje się wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego w młodnikach na powierzchni 8,1 ha polegającego na usuwaniu lub ogławianiu zbędnych domieszek pozostałych z okresu czyszczeń wczesnych.

9.       Indywidualna ochrona upraw – w ramach działania planuje się wykonanie zabezpieczenia upraw i młodników jodłowych repelentami.

10.   Konserwacja ogrodzeń – w ramach działania przewiduje się wykonanie naprawy 34 sztuk istniejących ogrodzeń upraw.

11.   Renowacja sączków – w ramach działania przewiduje się renowację drewnianych sączków na szlakach zrywkowych.

12.   Infrastruktura drogowa – w ramach działania przewiduje się  konserwację i naprawę dróg i szlaków zrywkowych oraz składów leśnych.

13.   Wykup gruntów prywatnych – w ramach działania przewiduje się wykup gruntów na potrzeby ochrony przyrody.

14.   Zachowanie bezpieczeństwa na szlakach i drogach – w ramach działania planuje się: przecinkę na szlakach i ścieżkach, koszenie miejsc dziennego wypoczynku, wykaszanie wokół infrastruktury turystycznej, konserwację obiektów infrastruktury oraz poprawę oznakowania poprzez wymianę tablic informacyjnych. 

15.   Utrzymanie szlaków i infrastruktury turystycznej – utrzymanie czystości – w ramach działania planuje się prowadzenie bieżącego utrzymania infrastruktury turystycznej.

 

Zadanie zostanie zrealizowane do 31 grudnia 2018 roku, a całkowita wartość dofinansowania wynosi 1 312 444,96 zł.

 

« poprzednia | strona 7 z 12 | następna »
Facebook