en pl
Zj�cie

Omieg górski arch. MPN

zobacz ca�� galeriďż˝ ]

 

wiďż˝cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » Fundusz Le¶ny

Fundusz Le¶ny

Ochrona ekosystemów le¶nych Magurskiego Parku Narodowego 2017

 

W dniu 22.08.2017 roku Magurski Park Narodowy podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o dofinansowanie nr EZ.0290.1.16.2017 na realizację zadania pn. „Ochrona ekosystemów leśnych Magurskiego Parku Narodowego”.

W ramach w/w zadania zaplanowano następujące działania:

1. Usunięcie części drzew w drzewostanach sosnowo - brzozowych na gruntach porolnych w celu odsłonięcia buka Fagus silvatica, jodły Abies alba i jaworu Acer pseuplatanus (przebudowa drzewostanów).

2. Stopniowe przerzedzanie drzewostanu w celu stworzenia prawidłowych warunków do rozwoju i wzrostu jodły Abies alba w drzewostanach mieszanych.

3. Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna).

4. Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież późna).

5. Zrywka drewna

6. Hodowla materiału sadzeniowego (sadzonek drzew i krzewów) w szkółkach leśnych niezbędnych do przebudowy przedplonowych sośnin porastających siedlisko buczyn karpackich oraz do kształtowania strefy ekotonu.

7. Pielęgnowanie upraw leśnych poprzez wykaszanie przeszkadzającej roślinności zielnej.

8. Regulacja zagęszczenia i składu gatunkowego drzew w uprawach (czyszczenia wczesne).

9. Regulacja zagęszczenia i składu gatunkowego drzew w młodnikach (czyszczenie późne).

10. Ochrona upraw leśnych i młodników przez ich zabezpieczenie przed zwierzyną płową środkami zapachowymi (repelentami).

11. Ochrona upraw leśnych i młodników przez ich zabezpieczenie przed zwierzyną płową – naprawa istniejących ogrodzeń.

12. Szlaki zrywkowe – zapobieganie erozji gleby i zwiększanie jej retencyjności poprzez odprowadzenie skumulowanego spływu wód opadowych ze stromych szlaków i dróg leśnych za pomocą poprzecznych drewnianych sączków.

13. Szlaki zrywkowe – konserwacja i naprawa dróg i szlaków.

14. Zachowanie bezpieczeństwa na szlakach i drogach.

15. Utrzymanie szlaków i infrastruktury turystycznej – utrzymanie czystości.

Zadanie zostanie zrealizowane do 31 grudnia 2017 roku, a całkowita wartość dofinansowania wynosi 1 072 025,81 zł.

« poprzednia | strona 6 z 12 | następna »
Facebook