en pl
Zjęcie

Kuny leśne fot. Henryk Janowski

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 

Wernisaż wystawy fotograficznej Karpaty Wschodnie
2017-06-22 08:16:31

Z początkiem lipca zapraszamy na wernisaż i kolejną wystawę fotograficzną do Ośrodka Edukacyjnego im. Jana Szafrańskiego w Krempnej. Tym razem będziemy gościć pana Jacka Wnuka, podróżnika, fotografa, popularyzatora regionu Karpat Wschodnich. Autor zdjęć opowie między innymi o magicznych górach Ukrainy i Rumunii, o swoich z nimi przygodach i o wydanym nie tak dawno albumie fotograficznym Karpaty Wschodnie. Pan Jacek Wnuk wraz ze swoimi przyjaciółmi redaguje portal internetowy karpatywschodnie.pl, promujący piękny i jeszcze dziki fragment Karpat oraz turystykę górską. Zapraszamy serdecznie na wernisaż i wystawę, a do końca czerwca w Ośrodku Edukacyjnym można jeszcze oglądać wystawę zdjęć Krakowskiego Okręgu Związku Polskich Fotografów Przyrody.

więcej ]

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Projekty POIiŚ

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » Fundusz Leśny

Fundusz Leśny

Ochrona ekosystemów leśnych Magurskiego Parku Narodowego 2016

W dniu 01.09.2016 roku Magurski Park Narodowy podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o dofinansowanie nr EZ.0290.1.18.2016 na realizację zadania pn. „Ochrona ekosystemów leśnych Magurskiego Parku Narodowego”.

W ramach w/w Zadania zaplanowano następujące działania:
1.Utrzymanie szlaków i infrastruktury turystycznej - odnawianie znaków, utrzymanie czystości, remont infrastruktury turystycznej, itp.
2.Zachowanie bezpieczeństwa na szlakach - zabezpieczenie lub usuwanie drzew stwarzających zagrożenie na udostępnionych trasach.
3.Uzupełnienia w zagospodarowaniu turystycznym - zmiana przebiegu szlaku czarnego Folusz - Diabli Kamień z uzupełnieniem infrastruktury.
4.Usunięcie części drzew w drzewostanach sosnowo-brzozowych na gruntach porolnych w celu odsłonięcia buka (Fagus silvatica), jodły (Abies alba) i jaworu (Acer pseudoplatanus) (przebudowa drzewostanów).
5.Stopniowe przerzedzanie drzewostanu w celu stworzenia prawidłowych warunków do rozwoju i wzrostu jodły (Abies alba) w drzewostanach mieszanych.
6.Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna).
7.Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież późna).
8.Zrywka drewna.
9.Hodowla materiału sadzeniowego (sadzonek drzew i krzewów) w szkółkach leśnych niezbędnych do przebudowy przedplonowych sośnin porastających siedlisko buczyn karpackich oraz do kształtowania strefy ekotonu.
10.Pielęgnowanie upraw leśnych poprzez wykaszanie roślinności zielnej.
11.Regulacja zagęszczenia i składu gatunkowego drzew w młodnikach (czyszczenia późne).
12.Ochrona upraw leśnych i młodników przez ich zabezpieczenie przed zwierzyną płową środkami zapachowymi (repelentami).
13.Ochrona upraw leśnych i młodników przez ich zabezpieczenie przed zwierzyną płową - naprawa istniejących ogrodzeń.
14.Uzupełnienia w zagospodarowaniu turystycznym - wykonanie dodatkowej małej infrastruktury.

Zadanie zostanie zrealizowane do 16 grudnia 2016 roku, a całkowita wartość dofinansowania wynosi 1 315 903,16 zł.

« poprzednia | strona 5 z 5
Facebook