en pl
Zj�cie

Salamandra plamista fot. Renata i Marek Kosińscy

zobacz ca�� galeriďż˝ ]

 

wiďż˝cej ]

 




Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » Fundusz Le¶ny

Fundusz Le¶ny

Ochrona ekosystemów le¶nych Magurskiego Parku Narodowego 2016

W dniu 01.09.2016 roku Magurski Park Narodowy podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o dofinansowanie nr EZ.0290.1.18.2016 na realizację zadania pn. „Ochrona ekosystemów leśnych Magurskiego Parku Narodowego”.

W ramach w/w Zadania zaplanowano następujące działania:
1.Utrzymanie szlaków i infrastruktury turystycznej - odnawianie znaków, utrzymanie czystości, remont infrastruktury turystycznej, itp.
2.Zachowanie bezpieczeństwa na szlakach - zabezpieczenie lub usuwanie drzew stwarzających zagrożenie na udostępnionych trasach.
3.Uzupełnienia w zagospodarowaniu turystycznym - zmiana przebiegu szlaku czarnego Folusz - Diabli Kamień z uzupełnieniem infrastruktury.
4.Usunięcie części drzew w drzewostanach sosnowo-brzozowych na gruntach porolnych w celu odsłonięcia buka (Fagus silvatica), jodły (Abies alba) i jaworu (Acer pseudoplatanus) (przebudowa drzewostanów).
5.Stopniowe przerzedzanie drzewostanu w celu stworzenia prawidłowych warunków do rozwoju i wzrostu jodły (Abies alba) w drzewostanach mieszanych.
6.Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna).
7.Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież późna).
8.Zrywka drewna.
9.Hodowla materiału sadzeniowego (sadzonek drzew i krzewów) w szkółkach leśnych niezbędnych do przebudowy przedplonowych sośnin porastających siedlisko buczyn karpackich oraz do kształtowania strefy ekotonu.
10.Pielęgnowanie upraw leśnych poprzez wykaszanie roślinności zielnej.
11.Regulacja zagęszczenia i składu gatunkowego drzew w młodnikach (czyszczenia późne).
12.Ochrona upraw leśnych i młodników przez ich zabezpieczenie przed zwierzyną płową środkami zapachowymi (repelentami).
13.Ochrona upraw leśnych i młodników przez ich zabezpieczenie przed zwierzyną płową - naprawa istniejących ogrodzeń.
14.Uzupełnienia w zagospodarowaniu turystycznym - wykonanie dodatkowej małej infrastruktury.

Zadanie zostanie zrealizowane do 16 grudnia 2016 roku, a całkowita wartość dofinansowania wynosi 1 315 903,16 zł.

« poprzednia | strona 5 z 12 | następna »
Facebook