en pl
Zj�cie

Nadobnica alpejska fot. Paweł Niemiec

zobacz ca�� galeriďż˝ ]

 

wiďż˝cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » Fundusz Le¶ny

Fundusz Le¶ny

Ochrona ekosystemów le¶nych Magurskiego Parku Narodowego - dofinansowanie z Funduszu Le¶nego 2023

W dniu 27.06.2023 roku Magurski Park Narodowy podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych umowę o dofinansowanie z Funduszu Leśnego nr MZ.0290.1.9.2023 na realizację zadania pn. „Ochrona ekosystemów leśnych Magurskiego Parku Narodowego”.

W ramach w/w zadania zaplanowano wykonanie następujących działań:

1. Prowadzenie czyszczeń wczesnych - w ramach działania przewiduje się kształtowanie zagęszczenia i składu gatunkowego na uprawach leśnych.

2. Prowadzenie czyszczeń późnych z pozyskaniem drewna użytkowego – w  ramach działania planuje się kształtowanie zagęszczenia i składu gatunkowego w młodnikach.

3. Trzebież późna w pozostałych drzewostanach liściastych i drzewostanach mieszanych z przewagą gatunków liściastych - w ramach działania przewiduje się cięcia pielęgnacyjne i sanitarne w drzewostanach starszych.  

4. Trzebież wczesna w pozostałych drzewostanach liściastych i drzewostanach mieszanych z przewagą gatunków liściastych - w ramach działania przewiduje się cięcia pielęgnacyjne i sanitarne w drzewostanach młodszych. 

5. Produkcja sadzonek na otwartej powierzchni – w ramach zadania przewiduje się zwalczanie chwastów na powierzchni dróg i ścieżek poprzez ręczne wykaszanie i zakup materiałów eksploatacyjnych.

6. Pielęgnowanie i użytkowanie drzewostanów zagospodarowanych przerębowo – w ramach działania przewiduje się stopniowe przerzedzanie drzewostanu (cięcia odsłaniające jodłę, cięcia pielęgnacyjne oraz popieranie cennych gatunków domieszkowych).

7. Przebudowa drzewostanu w związku z dostosowaniem składu gatunkowego do siedliska  – w ramach działania przewiduje się usunięcie części drzew w drzewostanach na gruntach porolnych (przebudowa drzewostanów) oraz zakup materiałów potrzebnych do realizacji działania.

8. Konserwacja ogrodzeń - w ramach zadania planuje się ochronę upraw leśnych i młodników poprzez naprawę istniejących ogrodzeń.

9. Zachowanie bezpieczeństwa w udostępnionych miejscach i wzdłuż udostępnianych  tras – w ramach działania planuje się: zabezpieczenie lub usuwanie drzew stwarzających zagrożenie, koszanie w miejscach dziennego wypoczynku i wykaszanie wokół miejsc drewnianych elementów infrastruktury, koszenie i sprzątanie cmentarzy, zakup materiałów do bieżących napraw infrastruktury turystycznej, wykonanie remontu infrastruktury turystycznej w miejscach ogniskowych, wykonanie remontu nawierzchni ścieżki rowerowej „Nieznajowa” – wykonanie umocnienia istniejącego brzegu rzeki Wisłoki, konserwacja - malowanie infrastruktury turystycznej. 

10. Utrzymanie szlaków i infrastruktury – utrzymanie czystości – w ramach działania planuje się prowadzenie bieżącego utrzymania infrastruktury turystycznej – wywóz odpadów zebranych na szlakach turystycznych oraz postawienie i serwisowanie toalet w miejscach dziennego wypoczynku.

11. Czynna ochrona gatunków roślin i zwierząt - w ramach działania planuje się utrzymanie odsłoniętych starych sadów wraz z młodymi nasadzeniami na terenie MPN: koszenie z usunięciem biomasy, wymianę palików drewnianych na stalowe oraz zakup i wysadzanie młodych jabłoni.

12. Remont obiektów kulturowych – w ramach działania planuje się remont czterech przydrożnych krzyży w OO. Baranie i Jaworze.

Zadanie zostanie zrealizowane do 15 grudnia 2023 roku, a całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Leśnego wynosi 1 744 776,84 zł.

« poprzednia | strona 12 z 12
Facebook