en pl
Zj�cie

Rezerwat Kornuty (fot. Mateusz Myszkowski)

zobacz ca�� galeriďż˝ ]

 

wiďż˝cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » Fundusz Le¶ny

Fundusz Le¶ny

Ochrona ekosystemów le¶nych Magurskiego Parku Narodowego - dofinansowanie z Funduszu Le¶nego 2022

W dniu 03.08.2022 roku Magurski Park Narodowy podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych umowę o dofinansowanie z Funduszu Leśnego nr EZ.0290.1.9.2022 na realizację zadania pn. „Ochrona ekosystemów leśnych Magurskiego Parku Narodowego”.

W ramach w/w zadania zaplanowano wykonanie następujących działań:

1. Przebudowa drzewostanu w związku z dostosowaniem składu gatunkowego do siedliska  – w ramach działania przewiduje się usunięcie części drzew w drzewostanach sosnowo – brzozowych na gruntach porolnych (przebudowa drzewostanów) oraz zakup materiałów potrzebnych do realizacji działania.

2. Pielęgnowanie i użytkowanie drzewostanów zagospodarowanych przerębowo – w ramach działania przewiduje się stopniowe przerzedzanie drzewostanu (cięcia odsłaniające jodłę).

3. Trzebieże późne w pozostałych drzewostanach liściastych i drzewostanach mieszanych z przewagą gatunków liściastych - w ramach działania przewiduje się regulację składu gatunkowego, struktury wiekowej i zagęszczenie drzew w drzewostanach.

4. Prowadzenie czyszczeń wczesnych - w ramach działania przewiduje się regulację zagęszczenia i składu gatunkowego drzew w uprawach.

5. Prowadzenie czyszczeń późnych z pozyskaniem drewna użytkowego – w  ramach działania planuje się regulacje zagęszczenia i składu gatunkowego drzew w młodnikach.

6. Konserwacja ogrodzeń - w ramach działania planuje się ochronę upraw leśnych i młodników poprzez naprawę istniejących ogrodzeń.

7. Produkcja sadzonek na otwartej powierzchni – w ramach działania przewiduje się zwalczanie chwastów na powierzchni dróg i ścieżek poprzez ręczne wykaszanie i zakup materiałów eksploatacyjnych.

8. Utrzymanie szlaków i infrastruktury – utrzymanie czystości – w ramach działania planuje się prowadzenie bieżącego utrzymania infrastruktury turystycznej – wywóz odpadów zebranych na szlakach turystycznych oraz postawienie i serwisowanie toalet w miejscach dziennego wypoczynku.

9. Zachowanie bezpieczeństwa w udostępnionych miejscach i wzdłuż udostępnianych  tras – w ramach działania planuje się: wykaszanie miejsc dziennego wypoczynku i wykaszanie wokół miejsc drewnianych elementów infrastruktury, zabezpieczenie lub usuwanie drzew stwarzających zagrożenie, zakup materiałów do bieżących napraw infrastruktury turystycznej, wykonanie remontu: osłony sanitariatów oraz mostków na ścieżce przyrodniczej /rowerowej Świerzowa Ruska i Ścieżce Folusz ,wykonanie remontu nawierzchni ścieżki rowerowej „Nieznajowa”, naprawę nawierzchni szlaku na ścieżce przyrodniczej Folusz poprzez brukowanie.

10. Remont obiektów kulturowych – w ramach działania planuje się remont dwóch  przydrożnych krzyży  w OO. Baranie.

Zadanie zostanie zrealizowane do 16 grudnia 2022 roku, a całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Leśnego wynosi 1 017 163,00 zł.

Realizacja: Zadania zrealizowano do 16 grudnia 2022 roku, ostatecznie - całkowita wartość dofinansowania wyniosła 999 923,93 zł.

« poprzednia | strona 11 z 12 | następna »
Facebook