en pl
Zj�cie

Zima fot. Andrzej Czaderna

zobacz ca�� galeriďż˝ ]

 

wiďż˝cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » Fundusz Le¶ny

Fundusz Le¶ny

Ochrona ekosystemów le¶nych Magurskiego Parku Narodowego - dofinansowanie z Funduszu Le¶nego 2021

W dniu 03.08.2021 roku Magurski Park Narodowy podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych umowę o dofinansowanie z Funduszu Leśnego nr EZ.0290.1.10.2021 na realizację zadania pn. „Ochrona ekosystemów leśnych Magurskiego Parku Narodowego”.

W ramach w/w zadania zaplanowano wykonanie następujących działań:

1. Przebudowa drzewostanu w związku z dostosowaniem składu gatunkowego do siedliska wraz z zakupem materiałów – w ramach działania przewiduje się usunięcie części drzew w drzewostanach sosnowo – brzozowych na gruntach porolnych (przebudowa drzewostanów) oraz zakup materiałów potrzebnych do realizacji działania.

2. Pielęgnowanie i użytkowanie drzewostanów zagospodarowanych przerębowo – w ramach działania przewiduje się stopniowe przerzedzanie drzewostanu (cięcia odsłaniające jodłę).

3. Prowadzenie czyszczeń wczesnych - w ramach działania przewiduje się regulację zagęszczenia i składu gatunkowego drzew w uprawach.

4. Indywidualne zabezpieczenie sadzonek wraz z zakupem materiałów – w ramach działania planuje się ochronę upraw leśnych i młodników przez ich zabezpieczenie przed zwierzyną płową środkami zapachowymi.

5. Trzebieże późne w pozostałych drzewostanach liściastych i drzewostanach mieszanych z przewagą gatunków liściastych - w ramach działania przewiduje się regulację składu gatunkowego, struktury wiekowej i zagęszczenie drzew w drzewostanach.

6. Prowadzenie czyszczeń późnych z pozyskaniem drewna użytkowego – w ramach działania planuje się regulacje zagęszczenia i składu gatunkowego drzew w młodnikach.

7. Konserwacja grodzeń wraz z zakupem materiałów - w ramach zadania planuje się ochronę upraw leśnych i młodników poprzez naprawę istniejących ogrodzeń.

8. Produkcja sadzonek na otwartej powierzchni – w ramach zadania przewiduje się zwalczanie chwastów na powierzchni dróg i ścieżek poprzez ręczne wykaszanie i zakup materiałów eksploatacyjnych.

9. Utrzymanie szlaków i infrastruktury – utrzymanie czystości – w ramach działania planuje się prowadzenie bieżącego utrzymania infrastruktury turystycznej – wywóz odpadów zebranych na szlakach turystycznych oraz postawienie i serwisowanie toalet w miejscach dziennego wypoczynku.

10. Zachowanie bezpieczeństwa w udostępnionych miejscach i wzdłuż tras – w ramach działania planuje się: wykaszanie miejsc dziennego wypoczynku i wykaszanie wokół miejsc drewnianych elementów infrastruktury, zabezpieczenie lub usuwanie drzew stwarzających zagrożenie, konserwację infrastruktury turystycznej wykonanej w 2017r. na ścieżce przyrodniczo-historycznej Olchowiec, remont tablic z panoramą, stołów z ławami, tablicy o nieistniejącej miejscowości, zabezpieczanie dachów na obiektach infrastruktury turystycznej.

Zadanie zostanie zrealizowane do 15 grudnia 2021 roku, a całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Leśnego wynosi 589 225,00 zł.

« poprzednia | strona 10 z 12 | następna »
Facebook