en pl
Zjęcie

Chrobotek fot. Stefan Michalik

zobacz cał± galerię ]

 

więcej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » NFO¦iGW

NFO¦iGW

Opracowanie planu ochrony Ostoi Magurskiej PLH 180001 i planu ochrony Magurskiego Parku Narodowego

Projekt: POIS.05.03.00-00-276/10

W dniu 25 stycznia 2011 r. została podpisana umowa na realizację projektu „Opracowanie planu ochrony Ostoi Magurskiej PLH 180001 i planu ochrony Magurskiego Parku Narodowego”.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) – działanie 5.3 – Opracowanie planów ochrony.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi 2 905 599,51 PLN, z czego 85% (2 469 759,58 zł) będzie pochodzić z EFRR, 15 % (343 732,30 zł) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do roku 2012 dotacja z budżetu państwa wyniosła 94 113,74 zł.

Celem projektu jest opracowanie planów ochrony: Magurskiego Parku Narodowego, Ostoi Magurskiej oraz planu zadań ochronnych Ostoi Beskid Niski. Zakres planu ochrony Ostoi Magurskiej oraz zakres planu zadań ochronnych Ostoi Beskid Niski dla terenów leżących w granicach MPN zostaną włączone w plan ochrony Magurskiego PN. Dla terenów Ostoi Magurskiej leżących poza granicami MPN (645,6 ha) powstanie odrębny plan ochrony, natomiast dla terenów ostoi Beskid Niski leżących poza granicami MPN (132557,7) zostanie opracowany plan zadań ochronnych. Wszystkie wymienione dokumenty planistyczne powstaną w oparciu o wypracowaną wspólną strategię ochrony przyrody dla tych trzech obszarów. Opracowanie takiej długoletniej strategii wymaga dobrego rozpoznania stanu ochrony poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego oraz zdiagnozowania wynikających z tego rozpoznania istniejących oraz potencjalnych zagrożeń. W przypadku obszarów dla których tworzone będą plany ochrony w zasadzie pokrywających się terytorialnie, istnieje już znaczące rozpoznanie przyrodnicze, którego dokonano w procesie przygotowania wcześniejszego Planu Ochrony Magurskiego Parku Narodowego. Ponadto dostępne są dane z realizacji badań naukowych na terenie Parku oraz prowadzonego przez Służbę Parku monitoringu przyrodniczego (po 2000 roku).

Działania w obrębie niniejszego projektu przy pełnym wykorzystaniu tego bogatego zasobu informacji będą się koncentrować na realizacji zadań jak podano poniżej:

 1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej 
 2. Aktualizacja Operatu Ochrony Ekosystemów Leśnych 
 3. Aktualizacja Operatu Ochrony Ekosystemów Nieleśnych 
 4. Aktualizacja Operatu Ochrony Flory 
 5. Aktualizacja Operatu Ochrony Fauny 
 6. Aktualizacja Operatu Ochrony Przyrody Nieożywionej 
 7. Aktualizacja Operatu Ochrony Walorów Krajobrazowych i Zasobów Kulturowych 
 8. Aktualizacja Operatu Zagospodarowania Turystycznego 
 9. Aktualizacja Operatu Wytyczne do Planów Zagospodarowania Przestrzennego 
 10. Wykonanie Operatu Ochrony Ekosystemów Wodnych 
 11. Opracowanie Operatu Ochrony Ptaków na terenie Ostoi Beskid Niski 
 12. Opracowanie Syntezy Planów Ochrony Ostoi Magurskiej i Magurskiego Parku Narodowego oraz planu zadań ochronnych Ostoi Beskid Niski 
 13. Kontrola merytoryczna i techniczna zaktualizowanych i wykonanych operatów oraz przeprowadzonych prac 
 14. Organizacja warsztatów na temat realizacji przedsięwzięcia Opracowanie Planu Ochrony Magurskiego PN , Planu Ochrony Ostoi Magurskiej i Planu Zadań Ochronnych Ostoi Beskid Niski 
 15. Zatrudnienie administratora projektu 
 16. Obsługa merytoryczna i logistyczna realizowana przez pracowników Magurskiego PN 
 17. Obsługa księgowo-rachunkowa

Więcej informacji

Image

« poprzednia | strona 4 z 10 | następna »
Facebook