en pl
Zjęcie

Orzeł przedni fot. Agnieszka i Damian Nowak

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 

Wystawa fotograficzna "Żywy album przyrody"
2018-02-16 13:13:49

Zapraszamy na wystawę przepięknych zdjęć przyrodniczych autorstwa członków Związku Polskich Fotografów Przyrody. Na gości czeka ponad 100 wielkoformatowych zdjęć wraz z opisami. Jak podkreśla Artur Jurkowski, Prezes Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody: Użyta w tytule gra słów jest celowa i informuje o tym, że wszystkie prezentowane sceny są rejestracją naturalnych momentów życia przyrody.

więcej ]

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Image

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » NFOŚiGW

NFOŚiGW

Ochrona bioróżnorodności środowiska przyrodniczego MPN 2011 - 2013

20 maja 2011 roku podpisano umowę pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Magurskim Parkiem Narodowym na dofinansowanie zadania "Ochrona bioróżnorodności środowiska przyrodniczego w Magurskim Parku Narodowym w latach 2011-2013". Całkowity koszt zadania wyniósł 277 748,45 zł, a termin jego realizacji upływa 30.12.2013r.

Projekt ten objął następujące zadania:

- szkółki leśne - produkcja sadzonek buka oraz utrzymanie szkółek w Obwodzie Ochronnym Kąty: wykonano w latach obowiązywania projektu prace na powierzchni 0,12 ha.
- melioracje agrotechniczne - przygotowanie powierzchni do przebudowy przez wycięcie krzewów i ułożenie gałęzi w stosy w Obwodzie Ochronnym Kąty: wykonano w latach obowiązywania projektu prace na powierzchni 1,00 ha.
- przebudowa drzewostanów na gruntach porolnych na gatunki typowe dla puszczy karpackiej: wykonano w Obwodzie Ochronnym Kąty w latach obowiązywania projektu prace na powierzchni 1,00 ha.
- pielęgnowanie gleby - pielęgnowanie upraw leśnych za pomocą motyki i wykaszanie roślinności zielnej: wykonano w Obwodach Ochronnych Grab, Huta Krempska, Polany, Rozstajne, Kamień, Kąty, Świątkowa w latach obowiązywania projektu prace na powierzchni 67,27 ha.
- czyszczenia wczesne - regulowanie zagęszczenia i składu gatunkowego upraw leśnych: wykonano w Obwodach Ochronnych Grab i Świątkowa w latach obowiązywania projektu prace na powierzchni 3,50ha.
- czyszczenia późne - regulowanie zagęszczenia i składu gatunkowego młodników: wykonano w Obwodach Ochronnych Grab, Żydowskie, Jaworze, Pielgrzymka i Świątkowa w latach obowiązywania projektu prace na powierzchni 7,79 ha.
- wykonanie zabezpieczeń sadzonek jodły przed uszkodzeniem przez jeleniowate wraz z zakupem repelentów: wykonano w Obwodach Ochronnych Baranie, Grab, Huta Krempska, Polany, Rozstajne, Żydowskie, Kamień, Kąty, Pielgrzymka i Świątkowa w latach obowiązywania projektu prace na powierzchni 1069,50 ha,, oraz zakupiono repelenty w ilości 7615 kg.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ochrona przyrody i krajobrazu. 

« poprzednia | strona 3 z 9 | następna »
Facebook