en pl
Zjęcie

Cerkiew w Polanach fot. Andrzej Czaderna

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 

Budowa gniazda dla bociana białego przy MPN
2017-12-12 11:07:02

W dniu 23 listopada 2017 roku we współpracy z Zakładem Energetycznym w Krośnie udało się postawić słup z platformą pod gniazdo bociana białego przy budynku Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej. Liczymy, że poniesione wysiłki nie pójdą na marne i wiosną, po powrocie z zimowisk bociany zasiedlą przygotowane gniazdo. Mamy nadzieję, że skorzystają na tym nie tylko ptaki ale i społeczeństwo. Budowa sztucznego miejsca lęgowego jest przykładem czynnej ochrony cennych gatunków zwierząt i stwarza doskonałą okazję do edukacji na temat tego charakterystycznego dla polskiego krajobrazu ptaka.

więcej ]

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Image

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » NFOŚiGW

NFOŚiGW

Ochrona bioróżnorodności środowiska przyrodniczego MPN 2011 - 2013

20 maja 2011 roku podpisano umowę pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Magurskim Parkiem Narodowym na dofinansowanie zadania "Ochrona bioróżnorodności środowiska przyrodniczego w Magurskim Parku Narodowym w latach 2011-2013". Całkowity koszt zadania wyniósł 277 748,45 zł, a termin jego realizacji upływa 30.12.2013r.

Projekt ten objął następujące zadania:

- szkółki leśne - produkcja sadzonek buka oraz utrzymanie szkółek w Obwodzie Ochronnym Kąty: wykonano w latach obowiązywania projektu prace na powierzchni 0,12 ha.
- melioracje agrotechniczne - przygotowanie powierzchni do przebudowy przez wycięcie krzewów i ułożenie gałęzi w stosy w Obwodzie Ochronnym Kąty: wykonano w latach obowiązywania projektu prace na powierzchni 1,00 ha.
- przebudowa drzewostanów na gruntach porolnych na gatunki typowe dla puszczy karpackiej: wykonano w Obwodzie Ochronnym Kąty w latach obowiązywania projektu prace na powierzchni 1,00 ha.
- pielęgnowanie gleby - pielęgnowanie upraw leśnych za pomocą motyki i wykaszanie roślinności zielnej: wykonano w Obwodach Ochronnych Grab, Huta Krempska, Polany, Rozstajne, Kamień, Kąty, Świątkowa w latach obowiązywania projektu prace na powierzchni 67,27 ha.
- czyszczenia wczesne - regulowanie zagęszczenia i składu gatunkowego upraw leśnych: wykonano w Obwodach Ochronnych Grab i Świątkowa w latach obowiązywania projektu prace na powierzchni 3,50ha.
- czyszczenia późne - regulowanie zagęszczenia i składu gatunkowego młodników: wykonano w Obwodach Ochronnych Grab, Żydowskie, Jaworze, Pielgrzymka i Świątkowa w latach obowiązywania projektu prace na powierzchni 7,79 ha.
- wykonanie zabezpieczeń sadzonek jodły przed uszkodzeniem przez jeleniowate wraz z zakupem repelentów: wykonano w Obwodach Ochronnych Baranie, Grab, Huta Krempska, Polany, Rozstajne, Żydowskie, Kamień, Kąty, Pielgrzymka i Świątkowa w latach obowiązywania projektu prace na powierzchni 1069,50 ha,, oraz zakupiono repelenty w ilości 7615 kg.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ochrona przyrody i krajobrazu. 

« poprzednia | strona 3 z 9 | następna »
Facebook