en pl
Zjęcie

Kościół w Hucie Polańskiej fot. Andrzej Czaderna

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 

Wernisaż wystawy fotograficznej Karpaty Wschodnie
2017-06-22 08:16:31

Z początkiem lipca zapraszamy na wernisaż i kolejną wystawę fotograficzną do Ośrodka Edukacyjnego im. Jana Szafrańskiego w Krempnej. Tym razem będziemy gościć pana Jacka Wnuka, podróżnika, fotografa, popularyzatora regionu Karpat Wschodnich. Autor zdjęć opowie między innymi o magicznych górach Ukrainy i Rumunii, o swoich z nimi przygodach i o wydanym nie tak dawno albumie fotograficznym Karpaty Wschodnie. Pan Jacek Wnuk wraz ze swoimi przyjaciółmi redaguje portal internetowy karpatywschodnie.pl, promujący piękny i jeszcze dziki fragment Karpat oraz turystykę górską. Zapraszamy serdecznie na wernisaż i wystawę, a do końca czerwca w Ośrodku Edukacyjnym można jeszcze oglądać wystawę zdjęć Krakowskiego Okręgu Związku Polskich Fotografów Przyrody.

więcej ]

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Projekty POIiŚ

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » NFOŚiGW

NFOŚiGW

Ochrona bioróżnorodności środowiska przyrodniczego MPN 2011 - 2013

20 maja 2011 roku podpisano umowę pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Magurskim Parkiem Narodowym na dofinansowanie zadania "Ochrona bioróżnorodności środowiska przyrodniczego w Magurskim Parku Narodowym w latach 2011-2013". Całkowity koszt zadania wyniósł 277 748,45 zł, a termin jego realizacji upływa 30.12.2013r.

Projekt ten objął następujące zadania:

- szkółki leśne - produkcja sadzonek buka oraz utrzymanie szkółek w Obwodzie Ochronnym Kąty: wykonano w latach obowiązywania projektu prace na powierzchni 0,12 ha.
- melioracje agrotechniczne - przygotowanie powierzchni do przebudowy przez wycięcie krzewów i ułożenie gałęzi w stosy w Obwodzie Ochronnym Kąty: wykonano w latach obowiązywania projektu prace na powierzchni 1,00 ha.
- przebudowa drzewostanów na gruntach porolnych na gatunki typowe dla puszczy karpackiej: wykonano w Obwodzie Ochronnym Kąty w latach obowiązywania projektu prace na powierzchni 1,00 ha.
- pielęgnowanie gleby - pielęgnowanie upraw leśnych za pomocą motyki i wykaszanie roślinności zielnej: wykonano w Obwodach Ochronnych Grab, Huta Krempska, Polany, Rozstajne, Kamień, Kąty, Świątkowa w latach obowiązywania projektu prace na powierzchni 67,27 ha.
- czyszczenia wczesne - regulowanie zagęszczenia i składu gatunkowego upraw leśnych: wykonano w Obwodach Ochronnych Grab i Świątkowa w latach obowiązywania projektu prace na powierzchni 3,50ha.
- czyszczenia późne - regulowanie zagęszczenia i składu gatunkowego młodników: wykonano w Obwodach Ochronnych Grab, Żydowskie, Jaworze, Pielgrzymka i Świątkowa w latach obowiązywania projektu prace na powierzchni 7,79 ha.
- wykonanie zabezpieczeń sadzonek jodły przed uszkodzeniem przez jeleniowate wraz z zakupem repelentów: wykonano w Obwodach Ochronnych Baranie, Grab, Huta Krempska, Polany, Rozstajne, Żydowskie, Kamień, Kąty, Pielgrzymka i Świątkowa w latach obowiązywania projektu prace na powierzchni 1069,50 ha,, oraz zakupiono repelenty w ilości 7615 kg.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ochrona przyrody i krajobrazu. 

« poprzednia | strona 3 z 9 | następna »
Facebook