en pl
Zjęcie

Nadobnica alpejska fot. Paweł Niemiec

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 

Nabór na Dyrektora Wigierskiego PN
2017-05-10 13:15:01

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego (sygn: K/PN/5/17).

więcej ]

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Projekty POIiŚ

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » NFOŚiGW

NFOŚiGW

Odtworzenie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków w MPN - etap 1

Odtworzenie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków w Magurskim Parku Narodowym i Ostoi Magurskiej etap 1

Projekt POIS.05.01.00-00-375/12

W dniu 19 grudnia 2012 r. została podpisana umowa odnośnie realizacji projektu „Odtworzenie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków w Magurskim Parku Narodowym i Ostoi Magurskiej etap 1”.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dofinansowanie ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) – działanie 5.1 – Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi 4 969 673,35 PLN, z czego 85% (4 224 222,34 zł) będzie pochodzić z EFRR, 10 % (496 967,33 zł) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 5% (248 483,68 zł) z budżetu państwa.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

- przywracanie właściwego stanu siedliska w ekosystemach nieleśnych

- przywracanie właściwego stanu ochrony gatunków i ich siedlisk w ekosystemach nieleśnych i leśnych na poszczególnych stanowiskach

- wykup gruntów kluczowych dla ochrony przyrody

- kształtowanie strefy ekotonu na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych

- tworzenie i czyszczenie oczek wodnych dla płazów

- odtworzenie właściwego stanu ochrony żyznej buczyny górskiej

- odtworzenie i wznowienie granicy zewnętrznej MPN

- poprawa bazy żerowej dużych drapieżników poprzez zachowanie starych sadów owocowych

- ochrona gatunku - nadobnica alpejska

Realizacja projektu spowoduje przywrócenie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków, poprzez stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających w przyszłości stosowanie ekstensywnych zabiegów ochronnych, które są niezbędne do prawidłowego ich funkcjonowania.

« poprzednia | strona 2 z 9 | następna »
Facebook