en pl
Zjęcie

Gil fot. Agnieszka i Damian Nowak

zobacz cał± galerię ]

 

więcej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » NFO¦iGW

NFO¦iGW

Odtworzenie wła¶ciwego stanu ochrony siedlisk i gatunków w MPN - etap 1

Odtworzenie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków w Magurskim Parku Narodowym i Ostoi Magurskiej etap 1

Projekt POIS.05.01.00-00-375/12

W dniu 19 grudnia 2012 r. została podpisana umowa odnośnie realizacji projektu „Odtworzenie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków w Magurskim Parku Narodowym i Ostoi Magurskiej etap 1”.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dofinansowanie ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) – działanie 5.1 – Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi 4 969 673,35 PLN, z czego 85% (4 224 222,34 zł) będzie pochodzić z EFRR, 10 % (496 967,33 zł) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 5% (248 483,68 zł) z budżetu państwa.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

- przywracanie właściwego stanu siedliska w ekosystemach nieleśnych

- przywracanie właściwego stanu ochrony gatunków i ich siedlisk w ekosystemach nieleśnych i leśnych na poszczególnych stanowiskach

- wykup gruntów kluczowych dla ochrony przyrody

- kształtowanie strefy ekotonu na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych

- tworzenie i czyszczenie oczek wodnych dla płazów

- odtworzenie właściwego stanu ochrony żyznej buczyny górskiej

- odtworzenie i wznowienie granicy zewnętrznej MPN

- poprawa bazy żerowej dużych drapieżników poprzez zachowanie starych sadów owocowych

- ochrona gatunku - nadobnica alpejska

Realizacja projektu spowoduje przywrócenie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków, poprzez stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających w przyszłości stosowanie ekstensywnych zabiegów ochronnych, które są niezbędne do prawidłowego ich funkcjonowania.

« poprzednia | strona 2 z 10 | następna »
Facebook