en pl
Zjęcie

Żbik fot. Cezary Ćwikowski

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 

Sezon turystyczny 2017
2017-04-28 13:52:18

Jak co roku, 1 maja rozpoczynamy sezon turystyczny w Magurskim Parku Narodowym. Wszystkim wybierającym się na piesze wycieczki po Parku przypominamy o obowiązku zakupu biletów wstępu. Bilety jednodniowe (normalne i ulgowe), karnety czterodniowe można zakupić w: Ośrodku Edukacyjnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej, Foluszu - dwa punkty sprzedaży (przy wejściu na Diabli Kamień i na Wodospad), Świątkowej Wielkiej 1 (łowisko pstrąga), Bartnem 23 (plebania) oraz Hucie Polańskiej (Schronisko Hajstra). Dodatkowo bilety jednodniowe można nabyć za pomocą usługi "Bilety SMS".

więcej ]

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Projekty POIiŚ

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo kulturowe i zarys historii

Historia terenu w pigułce

Wędrując po Magurskim Parku Narodowym (oczywiście szlakami turystycznymi) spotykamy liczne pamiątki przeszłości zarówno bardzo odległej jak i tej niedawnej.

Kamienne narzędzia z epoki neolitu znalezione w miejscowości Pielgrzymka, liczne znaleziska z epok brązu i żelaza z obszaru górnej Wisłoki i rzymskie monety odnalezione w Nowym Żmigrodzie świadczą, że okolica była zamieszkiwana od najdawniejszych czasów.

Najstarsze ślady wczesnośredniowiecznych grodów obronnych (z VIII w.) – grodziska Walik niedaleko miejscowości Brzezowa i Zamczysko leżące na południe od Starego Żmigrodu są dowodami istnienia na tym terenie państwa Wiślan.

Image
Wzgórze Walik (fot. Sławomir Basista)

W X i XI w miała miejsce pierwsza akcja osadnicza prowadzona przez zakony Benedyktynów z Tyńca i Cystersów z Koprzywnicy. Nasilenie kolonizacji przypada na okres rządów Kazimierza Wielkiego. Wówczas w dolinie Wisłoki założono miasta Nowy Żmigród, Osiek i Dębowiec oraz lokowano liczne wsie na prawie polskim i magdeburskim (niemieckim).

Koniec wieku XIV oraz wiek XV to czas wielkich migracji. Wówczas na teren Beskidu Niskiego przybyli pasterze bałkańscy tzw. „Wołosi”, Rusini ciągnący z Karpat Południowych wzdłuż Beskidów na zachód, ludność węgierska uciekająca po upadku powstań chłopskich oraz uchodźcy religijni ze Słowacji. Powstają liczne wsie lokowane na prawie wołoskim, które lepiej sprawdzało się w warunkach gospodarki górskiej. Intensywne migracje przyczyniły się do ożywienia gospodarczego. Mieszkańcy miast zajmowali się głównie rzemiosłem i handlem. Ludność wiejska oprócz pasterstwa trudniła się m. in. produkcją smoły drzewnej, wypałem węgla drzewnego i wyrobem gątów. Istniały również miejscowości o charakterze przemysłowym, w których zajmowano się hutnictwem szkła. Dziś pozostały po nich jedynie nazwy jak Huta Polańska czy Huta Krempska.

Rozwój gospodarczy przerywały liczne najazdy. W 1474 roku wiele osad padło ofiarą wojsk węgierskich króla Macieja Korwina. W 1655 roku dotarły tutaj wojska szwedzkie, a dwa lata później spustoszenia dokonały oddziały księcia Jerzego II Rakoczego.

« poprzednia | strona 2 z 3 | następna »
Facebook