en pl
Zj�cie

Zarola mity fot. Stefan Michalik

zobacz ca�� galeri� ]

 

wi�cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Turystyka » Szlaki piesze

Szlaki piesze

Szlak zielony

Szlak zielony rozpoczyna się w Gorlicach, a kończy w Ożennej. 
Znakowany kolorem zielonym.
Na odcinku z Wapiennego do Ożennej przebiega przez tereny Magurskiego Parku Narodowego i jego otuliny.
Długość trasy na tym odcinku – 41,5km.
Kategoria: pieszy.

Szlak prowadzi od Gorlic na południowy – wschód. Na teren MPN wkracza w rejonie miejscowości Wapienne. Od ośrodka sanatoryjnego podchodzi stromo na czoło długiego grzbietu zwieńczonego kulminacją Mały Ferdel (578 m n.p.m.). Dalej prowadzi starą dróżką biegnącą wierzchowiną zalesionego grzbietu, podchodzi pod szczyt Ferdel (648 m n.p.m.), omijając od południa jego wypiętrzenie. Pomiędzy kulminacjami, mniej więcej w połowie drogi, dochodzi od północy krótki szlak niebieski z Rozdziela. Minąwszy płytkie obniżenie osiąga główny grzbiet pasma Magury Wątkowskiej. Z tego miejsca, aż do połączenia ze szlakiem czerwonym, prowadzi wzdłuż granicy parku, która biegnie grzbietem pasma. Dalej podąża jego wierzchowiną, śladem starej dróżki, terenem całkowicie zalesionym z nielicznymi prześwitami na wyrębach lub dawnych polanach. Stan dróżki jest na ogół dobry, tylko miejscami pojawiają się miejsca podmokłe i błotniste spowodowane brakiem możliwości odpływu wód. Szlak przechodzi przez lub pozostawia z boku kolejne nierówności grzbietu. W rejonie nieznacznej wyniosłości, zwanej Barwinek (670 m n.p.m.), od wschodu dochodzi dróżka i znaki czarnego szlaku Folusz -Ferdel, który kończy sie w tym miejscu. Dalej mija kolejne wzniesienia (703 m n.p.m. i 723 mn.p.m.) dochodzi do rezerwatu przyrody „Kornuty”. Tu na małej i zarastającej polance odgałęzia się w prawo praktycznie nie oznakowana ścieżka prowadzącą na krawędź skalnego urwiska. Dalej szlak osiąga charakterystyczne wypłaszczenie (820 m n.p.m.) z węzłem szlaków turystycznych. Tu w poprzek grzbietu, z północy na południe, przewija się stara ścieżka ze znakami szlaku żółtego Folusz – Bartne – Konieczna. Znaki zielone prowadzą dalej na południowy – wschód, biegnąc bardzo charakterystyczną wierzchowiną pasma, z prześwitami polan i złomami skał. Minąwszy parów małego cieku, pokonuje główną kulminację Wątkowej (846 m n.p.m.) i nieco dalej schodzi na nieznaczne obniżenie przed kolejną kulminacją Magury (829 m n.p.m.). Na obniżenia dochodzą od południa – z Bartnego – znaki czerwone Głównego Szlaku Beskidzkiego. Znaki zielone prowadzące dalej na wschód wzdłuż szlaku czerwonego należą już do szlaku Folusz – Magura (tzw. Ścieżka Pierwszego Dnia), wytyczonego już po powstaniu MPN. Połączenie tych szlaków utworzyło gigantyczną magistralę turystyczną prowadzącą przez tereny Parku i jego otuliny, aż do Ożennej. W ten sposób jego przebieg jest opisany jako jedna całość. Ze szlaku czerwonego szlak zielony odbija w lewo. Idąc lasem w dół dochodzi do drogi nr 1 tzw. stokówki, skręca w lewo a następnie w prawo, po czym schodzi stromo w dół. Szlak dochodzi do następnej drogi leśnej nr 5, którą podąża wzdłuż doliny potoku Kłopotnica. Na rozstaju dróg (krzyżują się w tym miejscu szlak czarny żółty i zielony) kieruje się w prawo i przechodząc przez potok zmierza wraz z szlakiem żółtym drogą do miejscowości Folusz. Po prawej stronie mijamy ruiny tartaku, a idąc dalej - miejsce wypoczynkowe. Dochodzimy do miejscowości Folusz, skąd kierujemy się drogą na południowy – wschód. Nieco powyżej ostatnich zabudowań wsi wkracza na teren MPN. Tu drogę leśną zamyka szlaban, przed którym jest parking i miejsce wypoczynkowe. Za szlabanem odgałęzia się w prawo szlak wiodący do tzw. Wodospadu Magurskiego. Dalej szlak prowadzi drogą w górę zalesionej doliny potoku Potasówka. Przejście jest długie (około 3 km) i nużące. Na ostrym załomie drogi zbacza w lewo, wykorzystując sieć starych leśnych dróżek podchodzi stromo w górę, na grzbiet ciągnący się od Smyczki w kierunku Zamczyska. Doprowadza nas na szerokie siodło pomiędzy wspomnianymi szczytami, gdzie kończy się teren MPN. Dalej rozciągają się lasy prywatne. Z małej przełęczy szlak zbiega dróżką w dolinę potoku Szczawa, gdzie łączy się ze szlakiem żółtym Mrukowa – Krempna. Tu skręca na północny-wschód i drogą dochodzi do środka wioski Mrukowa. Opodal przystanku PKS znajduje się węzeł szlaków turystycznych. Szlak zielony prowadzi dalej przez wzgórze Bucznik (518 m n.p.m.), miejscowość Nowy Żmigród i Grzywacką Górę (567 m n.p.m.) do Kątów. Za mostem na Wisłoce w Kątach skręca w lewo. Znaki wiodą wzdłuż gruntownej dróżki, która podchodzi stromo na grzbiet wydatnego wzniesienia. Dalej prowadzi otwartą wierzchowiną długiego działu zwanego Na Górach (468 m n.p.m. – rozległe widoki), ku widocznemu w dali masywowi Kamienia. U krańca działu zagłębia się w las położony już w obrębie MPN. Dróżka podchodzi w górę do tzw. stokówki, tu znaki zbaczają w prawo, a później w lewo i zaczyna się strome podejście w górę na grzbiet Kamienia, przekraczając go nieco na południe od głównej kulminacji (714 m n.p.m.). Po przekroczeniu grzbietu schodzi na południową stronę masywu do leśnej dróżki, gdzie skręca w lewo i p[rowadzi na szeroką wierzchowinę. Śladem starej dróżki podąża na południe. Na załomie opuszcza wierzchowinę schodząc w dolinę Wisłoki. Po wyjściu z lasu (granica MPN) wychodzi na odkryte wzgórze (452 m n.p.m.) z rozległymi widokami na Krempną, dolinę Wisłoki i jej otoczenie. Ścieżka biegnąc pośród łąk i zadrzewień schodzi do centrum wsi Krempna. Z Krempnej szlak prowadzi dalej drogą na południe w kierunku Ożennej. Po około 5 km tuż przed dawną wsią Żydowskie skręcą ąw prawo i polna dróżką skrajem lasu podchodzi w górę na wyniosłą kulminację Wysokie (658 m n.p.m.). Ze szczytu roztacza się rozległa panorama okolicy. Ścieżka trawiastym stokiem schodzi na południe, potem zagłębia się w dzikie młodniki zarastające dawne użytki rolne. Po pewnym czasie ścieżka przechodzi w dość wygodną dróżkę, która poprzez las bukowy dochodzi do placu składowego drewna, usytuowanego na zakolu drogi z Krempnej do Grabiu. Szlak skręca w prawo i drogą prowadzi do Ożennej, gdzie kończy swój bieg. Dochodząc do granicy lasu (granica MPN) wychodzi na tereny otwarte. Przed nami rozpościera sie widok na dolinę potoku Ryjak, nad którym położone są miejscowości Ożenna i Grab.

Czasy przejść:
Wapienne – Ferdel 1h
Ferdel – Kornuty 1h 15’
Kornuty – Magura Wątkowska 1h
Magura Wątkowska – Folusz (PKS) 1h 30’
Folusz (PKS) – Wodospad 40’
Folusz (PKS) – Mrukowa 2h 30’
Mrukowa – Nowy Żmigród 2h
Nowy Żmigród – Grzywacka 1h 30’
Grzywacka – Katy 30’
Katy – Kamień 2 h
Kamień – Krempna  1h 15’
Krempna – Wysokie 2h
Wysokie – Ożenna 1h

« poprzednia | strona 4 z 11 | nastpna »
Facebook