en pl
Zj�cie

Kruki młode w gnieĽdzie, fot. Marian Stój

zobacz ca�� galeriďż˝ ]

 

wiďż˝cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Przyroda » Przyroda ożywiona » Zbiorowiska ro¶linne

Zbiorowiska ro¶linne

Lasy przedplonowe, wykształcone na gruntach porolnych, reprezentują zbiorowiska olszy szarej, drzewostany liściaste wielogatunkowe oraz drzewostany mieszane i szpilkowe (głównie sosnowe).

Zbiorowiska zaroślowe o charakterze naturalnym spotykamy na kamieńcach nadrzecznych. Są to zarośla wiklinowe oraz zarośla z wrześnią pobrzeżną. Na śródleśnych młakach często wykształcają się zarośla bagienne z wierzbą uszatą. Rozpowszechnione są także zarośla i zadrzewienia o charakterze wtórnym, powstałe z samosiewu na nieużytkowanych gruntach rolnych (ugorach, łąkach i pastwiskach).      

Image
Września pobrzeżna na kamieńcach Wisłoki (fot. Jarosław Sochacki) 

Roślinność zielna wykazuje znacznie większe zróżnicowanie fitosocjologiczne niż lasy i zarośla. Na obszarze Magurskiego Parku Narodowego stwierdzono około 34 typowe zespoły lub zbiorowiska o podobnej randze należące do 6 klas fitosocjologicznych.
Zbiorowiska szuwarowe występują w formie małych płatów rozproszonych na terasach zalewowych rzek, w rowach odwadniających i oczkach wodnych. Na omawianym obszarze stwierdzono następujące zbiorowiska tej grupy: szuwar trzcinowy, szuwar pałkowy, szuwary turzycowe (z turzycą zaostrzoną, dzióbkowatą i lisią), szuwar mozgowy, szuwar skrzypu bagiennego i dwa zespoły szuwarów mannowych.

Równie liczną grupę zespołów tworzą łąki wilgotne i ziołorośla. W dolinach rzek i potoków stosunkowo duże powierzchnie zajmuje łąka ostrożeniowa. Natomiast różnorodne zespoły ziołorośli łąkowych (np. ziołorośla wiązówkowo – bodziszkowe, z sitowiem leśnym, z miętą długolistną i sitem rozpierzchłym) występują w postaci małych płatów.

Image
Ziołorośla z miętą długolistną (fot. Stefan Michalik)

Roślinność torfowisk darniowych reprezentuje młaka kozłkowo – turzycowa z wełniankami. Na młakach śródleśnych i nad potokami rozwijają się ziołorośla górskie z lepiężnikiem różowym, lepiężnikiem białym, skrzypem olbrzymim oraz z kniecią i świerząbkiem.

Image
Młaka kozłkowo-turzycowa z wełnianką szerokolistną (fot. Jarosław Sochacki) 

Łąki  i pastwiska świeże należą do najbardziej rozpowszechnionych zbiorowisk nieleśnych. Reprezentują je: kośna łąka owsicowa, łąka  mieczykowo – mietlicowa i pastwisko życicowo – grzebienicowe.

Image
Łąka mieczykowo-mietlicowa (fot. Jarosław Sochacki) 


Stosunkowo duże powierzchnie zajmują także zbiorowiska wrzosowisk i ubogich muraw bliźniczkowych z dziewięćsiłem bezłodygowym i goździkiem kropkowanym.

Image
Murawa bliźniczkowa (fot.  Jarosław Sochacki)

Osobną grupę tworzą zbiorowiska synantropijne, wśród których na szczególną uwagę zasługuje opisany po raz pierwszy z terenu Magurskiego Parku Narodowego zespół chabra miękkowłosego. Występuje on na miejscach dawnych cerkwi, cmentarzy, zabudowań wiejskich i jest charakterystyczny dla regionu zamieszkiwanego niegdyś przez Łemków i Bojków.

Image
Chaber miękkowłosy (fot. Joanna Pawelec)

« poprzednia | strona 2 z 2
Facebook