en pl
Zjęcie

Jaszczurka żyworodna fot. Sławomir Basista

zobacz cał± galerię ]

 

więcej ]

 

Noc Muzeów 2018
2018-05-15 14:50:37

W najbliższy weekend w całym kraju, w wielu muzeach i podobnych placówkach odbywać się będzie Noc Muzeów. Również w Krempnej, w O¶rodku Edukacyjnym wraz z Muzeum im. Jana Szafrańskiego z tej okazji przygotowali¶my dla Państwa moc atrakcji do wyboru, serdecznie zapraszamy okolicznych mieszkańców oraz turystów!

więcej ]

Kup biletImage

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Image

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » POIi¦ 2014-20

Program Operacyjny Infrastruktura i ¦rodowisko 2014-20

Realizacja programu edukacyjnego dla społeczno¶ci lokalnej Magurskiego Parku Narodowego "Przybliżyć naturę"

Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego "Przybliżyć naturę"

Projekt POIS.02.04.00-00-0101/16

17 lutego 2017 roku  została podpisana umowa odnośnie realizacji projektu Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego "Przybliżyć naturę".

Projekt uzyskał wsparcie finansowe ze środków  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 853 721,90 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 1 463 728,30 zł. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2017 do 30.09.2020.

Głównymi celami projektu są:
1. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za przyrodę wśród mieszkańców gmin sąsiadujących z Magurskim Parkiem Narodowym.
2. Zacieśnienie współpracy i poprawa komunikacji pomiędzy społecznością lokalną a Magurskim Parkiem Narodowym.
3. Wzmocnienie istniejących dobrych postaw i przykładów współpracy na rzecz przyrody obszarów Natura 2000 wśród mieszkańców.
4. Wskazanie na korzyści dla mieszkańców płynące z sąsiedztwa parku narodowego.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:
- Konferencję otwierającą projekt
- Cykl zajęć warsztatowych dla przedszkolaków „Okno do natury”
- Cykl zajęć warsztatowych dla uczniów szkół podstawowych „Dzieciom bliski Beskid Niski”
- Konkurs „Olimpiada – Mistrz Natury” dla uczniów szkół podstawowych
- Cykl zajęć warsztatowych dla uczniów szkół gimnazjalnych „Obywatel z Natury”
- Konkurs „Przyrodnik na medal” dla uczniów szkół gimnazjalnych
- Przygotowanie pakietów dydaktycznych dla nauczycieli „Przybliżyć Naturę – kompendium wiedzy dla nauczycieli”
- Warsztaty terenowe dla samorządowców
- Otwarte warsztaty przyrodnicze „Szlak dobrych praktyk przyrodniczych”
- Cykl spotkań warsztatowych z mieszkańcami „Żywe altany”
- Publikacja zestawu 4 broszur edukacyjnych i plakatu edukacyjnego dla mieszkańców 7 gmin przy MPN
- Wydanie Przewodnika „Szlak dobrych praktyk przyrodniczych”
- Wydanie pakietu terenowych kluczy do oznaczania gatunków
- Wydanie czasopisma Magura skierowanego do lokalnej społeczności
- Wykonanie diaporamy i plenerowej wystawy fotograficznej
- Wykonanie tablic informacyjno promocyjnych i materiały promocyjne

« poprzednia | strona 3 z 4 | następna »
Facebook