en pl
Zjęcie

Cerkiew w Świątkowej Wielkiej fot. Sławomir Basista

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 

Szkolenie terenowe pracowników MPN
2018-01-18 08:20:45

Podobnie, jak tydzień temu dyrektor dr inż. Marian Stój zorganizował szkolenie terenowe pracowników Magurskiego Parku Narodowego (MPN). Trasa wiodła od Ostrysznego do Kątów przez urokliwe, pokryte świeżym śniegiem tereny Obwodu Ochronnego Kamień. W czasie ponad sześciokilometrowego przejścia terenowego mieliśmy okazję do poszerzenia wiedzy z różnych dziedzin nauk przyrodniczych - botaniki, teriologii, ornitologii.

więcej ]

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Image

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » POIiŚ 2014-20

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-20

Rozwój Ośrodka Edukacyjnego im. Jana Szafrańskiego Magurskiego Parku Narodowego

Projekt POIS.02.04.00-00-0034/16

14 listopada 2016 roku została podpisana umowa odnośnie realizacji projektu „Rozwój Ośrodka Edukacyjnego im. Jana Szafrańskiego Magurskiego parku Narodowego”.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Na pokrycie 15 % wydatków kwalifikowalnych Magurski Park Narodowy uzyskał wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 38/2017/Wn-50/OP-BA-YS/Dz dnia 08.02.2017 roku).

Całkowita wartość projektu wynosi 2 579 099,01 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 1 813 200,76 zł, a z NFOŚiGW – 319 976,61 zł.  Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2019.

Głównymi celami projektu są:
1. Zwiększenie atrakcyjności Ośrodka Edukacyjnego poprzez wprowadzenie nowych ekspozycji.
2. Poszerzenie grona odbiorców poprzez stworzenie elementów dostępnych i atrakcyjnych dla różnych grup.
3. Wprowadzenie interaktywnych procesów poznawczych w pracy Ośrodka.
4. Poszerzenie zasięgu działań edukacyjnych poprzez zwiększenie liczby odwiedzających.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:
- wykonanie nowej ekspozycji w Ośrodku Edukacyjnym - zostaną zagospodarowane wolne przestrzenie w korytarzach i na klatce schodowej. Nowe elementy będą nawiązywać do istniejącej ekspozycji i rozszerzać ją o powiązane zagadnienia, ćwiczenia utrwalające wiedzę i elementy interaktywne. Tematycznie ekspozycja będzie dotyczyć lasu i ssaków leśnych (poziom 0), martwego drewna, łąki i przyrody nieożywionej (poziom -1) i ptaków (poziom +1). Wszystkie poziomy będą związane modelem buka przenikającym piętra wzdłuż klatki schodowej. Przewidziano również stanowiska dla osób niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych.
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, w tym m.in.  tablice o realizowanym projekcie, krótki film promocyjny o projekcie,  uroczyste otwarcie wystawy oraz artykuł w czasopiśmie Magura na temat realizacji projektu. 

« poprzednia | strona 2 z 4 | następna »
Facebook