en pl
Zjęcie

Orzeł przedni fot. Agnieszka i Damian Nowak

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 
Kup biletImage

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Image

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny im. Jana Szafrańskiego Informujemy, że od dnia 01.10.2018r. Ośrodek Edukacyjno-Muzealny im. Jana Szafrańskiego będzie nieczynny z powodu rozpoczęcia prac modernizacyjnych realizowanych w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0034/16 "Rozwój Ośrodka Edukacyjnego im. Jana Szafrańskiego Magurskiego Parku Narodowego".
W dalszym ciągu możliwy będzie zakup biletów na szlaki, a także wyjścia z pracownikiem na ścieżki edukacyjne oraz zajęcia w terenie (po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu).
Dodał: Marcin Gerlach.

Aktualności

OGŁOSZENIE
2019-02-11 07:34:59

Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. "O ochronie przyrody" (Dz.U.2018.1614 t.j. z dnia 2018.08.23), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. "O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko" (Dz.U.2018.2081 t.j. z dnia 2018.10.31) oraz § 3 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. "W sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody" (Dz.U.2005.94.794 z dnia 2005.05.30) dyrektor Magurskiego Parku Narodowego informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu PLANU OCHRONY dla Magurskiego Parku Narodowego

więcej ]

Nabór na stanowisko dyrektora parku narodowego
2019-02-06 11:28:52

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko: DYREKTORA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO (sygn: K/PN/1/19)

więcej ]

Ferie w Krempnej
2019-02-05 11:26:34

Zapraszamy na zajęcia organizowane w okresie ferii przez Magurski Park Narodowy oraz GOKiR w Krempnej. Szczegóły na plakacie.

więcej ]

Spotkania z dzikimi zwierzętami
2019-01-18 12:47:19

W związku z pismem wojewody podkarpackiego dotyczącym przypadków kontaktu człowieka ze zwierzętami dziko żyjącymi: - Przypominamy że należy przestrzegać regulaminu zwiedzania parku narodowego. - Aby unikać spotkań i niepokojenia dzikich zwierząt, należy poruszać się wyłącznie po szlakach turystycznych i jedynie w porze dziennej - Nie wolno pozostawiać resztek jedzenia.

więcej ]

Wigilijne spotkanie opłatkowe
2019-01-07 14:51:07

Wigilijne spotkanie opłatkowe Dyrekcji i Pracowników Magurskiego Parku Narodowego odbyło się 21 grudnia 2018 r.  w Zajeździe "Pod Małym Laskiem". Do pracowników Parku  dołączyli zaproszeni goście: ksiądz proboszcz Robert Bielecki z Kościoła Rzymsko Katolickiego w Krempnej oraz ks. Mirosław Cidyło -  proboszcz Kościoła Prawosławnego w Bartnem.

więcej ]

Magura 4/2018
2018-12-05 12:33:19

Zapraszamy do czytania nowej, nieco zmienionej graficznie MAGURY, niebawem dostępna będzie także w wersji papierowej,jak zwykle bezpłatnej, którą rozdysponujemy w gminach otuliny MPN, będzie też do podjęcia w siedzibie Parku w Krempnej. Dodał: Marcin Gerlach.

więcej ]

Sponsorzy Konkursu Fotograficznego i Plastycznego
2018-12-04 12:32:37

Serdecznie dziękujemy tegorocznym sponsorom, dzięki którym mogliśmy zakupić ciekawe i atrakcyjne nagrody dla laureatów naszych konkursów. Przypominamy o ich uroczystym wręczeniu, które odbędzie się 17 grudnia o godz. 10.00 w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej. Zapraszamy. Dodał: Marcin Gerlach.

więcej ]

Wyniki Konkursu Plastycznego
2018-11-29 13:04:30

Na ogłoszony przez Magurski Park Narodowy Konkurs Plastyczny Edycja XIII "Moje ulubione miejsce w przyrodzie" nadesłano łącznie 137 prac z 19 szkół podstawowych oraz innych placówek oświatowych. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się 17 grudnia b.r. o godzinie 10:00 w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej. Zapraszamy wszystkich uczestników konkursu do obejrzenia wystawy pokonkursowej! Dodał: Marcin Gerlach.

więcej ]

Wyniki Konkursu Fotograficznego
2018-11-29 13:04:19

Na ogłoszony przez Magurski Park Narodowy Konkurs Fotografii Przyrodniczej Edycja XIV "Selfie w przyrodzie" nadesłano łącznie 61 zdjęć wykonanych przez 61 uczniów (w tej edycji jeden uczeń mógł przysłać tylko jedno zdjęcie) z 19 szkół. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się dnia 17 grudnia b.r. o godz. 10.00 w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej. Dodał: Marcin Gerlach.

więcej ]

POMOC !!!
2018-11-21 11:00:02

Koleżanki i koledzy, pracownicy MPN nasz kolega długoletni pracownik Stanisław Brożyna walczy o życie z poważną chorobą. Ponoszone koszty związane z leczeniem znacznie przekraczają możliwości finansowe jego rodziny. Prosimy o wsparcie. Dobrowolne kwoty można wpłacić w kasie parku lub na konto fundacji. Wszelkie informacje o zbiórce na ten cel są dostępne na stronie siepomaga.pl. Link poniżej.

więcej ]

Facebook