en pl
Zj�cie

Kona ka reglowa fot. Stefan Michalik

zobacz ca�� galeri� ]

 

wi�cej ]

 

Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Edukacja Turystyka Przyroda Przyjaciel Parku Narodowego

Aktualnoci

Ogoszenie o naborze
2024-01-11 08:33:02

Ogoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Parku Narodowego "Ujcie Warty" (K/PN/1/23)

wicej ]

Nabr na stanowisko
2023-12-27 13:39:35

Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego, ogasza nabr na stanowisko Stranik Stray Parku

wicej ]

O B W I E S Z C Z E N I E
2023-12-18 11:34:39

Na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z pn. zm.), REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY RODOWISKA W RZESZOWIE zawiadamia o sporzdzeniu i przedoeniu do konsultacji spoecznych projektw: 1) zmiany zarzdzenia z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rzeka San PLH180007 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 2160), 2) zarzdzenia w sprawie ustanowienia planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Leajskie PLH180047, 3) zmiany zarzdzenia z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 ysa Gra PLH180015 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 1833),

wicej ]

Facebook