en pl
Zjęcie

Pliszka siwa fot. Agnieszka i Damian Nowak

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 

Warsztaty otwarte - Obserwacje nocnego nieba
2017-10-19 12:11:14

Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne otwarte warsztaty z cyklu "Szlak dobrych praktyk przyrodniczych" - Obserwacje nocnego nieba. Spotykamy się w Osieku Jasielskim (Kompleks Sportowo-Rekreacyjny) w piątek 27 października o godzinie 18:00.

więcej ]

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Image

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » NFOŚiGW

NFOŚiGW

Rozwój Ośrodka Edukacyjnego im. Jana Szafrańskiego Magurskiego Parku Narodowego
Projekt POIS.02.04.00-00-0034/16

14 listopada 2016 roku została podpisana umowa odnośnie realizacji projektu „Rozwój Ośrodka Edukacyjnego im. Jana Szafrańskiego Magurskiego parku Narodowego”.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Na pokrycie 15 % wydatków kwalifikowalnych Magurski Park Narodowy uzyskał wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 38/2017/Wn-50/OP-BA-YS/Dz dnia 08.02.2017 roku).

Całkowita wartość projektu wynosi 2 579 099,01 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 1 813 200,76 zł, a z NFOŚiGW – 319 976,61 zł.  Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2019.

Głównymi celami projektu są:
1. Zwiększenie atrakcyjności Ośrodka Edukacyjnego poprzez wprowadzenie nowych ekspozycji.
2. Poszerzenie grona odbiorców poprzez stworzenie elementów dostępnych i atrakcyjnych dla różnych grup.
3. Wprowadzenie interaktywnych procesów poznawczych w pracy Ośrodka.
4. Poszerzenie zasięgu działań edukacyjnych poprzez zwiększenie liczby odwiedzających.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:
- wykonanie nowej ekspozycji w Ośrodku Edukacyjnym - zostaną zagospodarowane wolne przestrzenie w korytarzach i na klatce schodowej. Nowe elementy będą nawiązywać do istniejącej ekspozycji i rozszerzać ją o powiązane zagadnienia, ćwiczenia utrwalające wiedzę i elementy interaktywne. Tematycznie ekspozycja będzie dotyczyć lasu i ssaków leśnych (poziom 0), martwego drewna, łąki i przyrody nieożywionej (poziom -1) i ptaków (poziom +1). Wszystkie poziomy będą związane modelem buka przenikającym piętra wzdłuż klatki schodowej. Przewidziano również stanowiska dla osób niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych.
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, w tym m.in.  tablice o realizowanym projekcie, krótki film promocyjny o projekcie,  uroczyste otwarcie wystawy oraz artykuł w czasopiśmie Magura na temat realizacji projektu.

« poprzednia | strona 9 z 9
Facebook