en pl
Zjęcie

Martwe drewno fot. Renata i Marek Kosińscy

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 

Wystawa fotograficzna "Żywy album przyrody"
2018-02-16 13:13:49

Zapraszamy na wystawę przepięknych zdjęć przyrodniczych autorstwa członków Związku Polskich Fotografów Przyrody. Na gości czeka ponad 100 wielkoformatowych zdjęć wraz z opisami. Jak podkreśla Artur Jurkowski, Prezes Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody: Użyta w tytule gra słów jest celowa i informuje o tym, że wszystkie prezentowane sceny są rejestracją naturalnych momentów życia przyrody.

więcej ]

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Image

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » NFOŚiGW

NFOŚiGW

Rozwój Ośrodka Edukacyjnego im. Jana Szafrańskiego Magurskiego Parku Narodowego
Projekt POIS.02.04.00-00-0034/16

14 listopada 2016 roku została podpisana umowa odnośnie realizacji projektu „Rozwój Ośrodka Edukacyjnego im. Jana Szafrańskiego Magurskiego parku Narodowego”.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Na pokrycie 15 % wydatków kwalifikowalnych Magurski Park Narodowy uzyskał wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 38/2017/Wn-50/OP-BA-YS/Dz dnia 08.02.2017 roku).

Całkowita wartość projektu wynosi 2 579 099,01 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 1 813 200,76 zł, a z NFOŚiGW – 319 976,61 zł.  Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2019.

Głównymi celami projektu są:
1. Zwiększenie atrakcyjności Ośrodka Edukacyjnego poprzez wprowadzenie nowych ekspozycji.
2. Poszerzenie grona odbiorców poprzez stworzenie elementów dostępnych i atrakcyjnych dla różnych grup.
3. Wprowadzenie interaktywnych procesów poznawczych w pracy Ośrodka.
4. Poszerzenie zasięgu działań edukacyjnych poprzez zwiększenie liczby odwiedzających.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:
- wykonanie nowej ekspozycji w Ośrodku Edukacyjnym - zostaną zagospodarowane wolne przestrzenie w korytarzach i na klatce schodowej. Nowe elementy będą nawiązywać do istniejącej ekspozycji i rozszerzać ją o powiązane zagadnienia, ćwiczenia utrwalające wiedzę i elementy interaktywne. Tematycznie ekspozycja będzie dotyczyć lasu i ssaków leśnych (poziom 0), martwego drewna, łąki i przyrody nieożywionej (poziom -1) i ptaków (poziom +1). Wszystkie poziomy będą związane modelem buka przenikającym piętra wzdłuż klatki schodowej. Przewidziano również stanowiska dla osób niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych.
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, w tym m.in.  tablice o realizowanym projekcie, krótki film promocyjny o projekcie,  uroczyste otwarcie wystawy oraz artykuł w czasopiśmie Magura na temat realizacji projektu.

« poprzednia | strona 9 z 9
Facebook