en pl
Zjęcie

Ko¶na ł±ka reglowa fot. Stefan Michalik

zobacz cał± galerię ]

 

więcej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » NFO¦iGW

NFO¦iGW

Rozwój Ośrodka Edukacyjnego im. Jana Szafrańskiego Magurskiego Parku Narodowego

Umowa nr 38/2017/Wn-50/OP-BA-YS/Dz

 

8 lutego 2017 roku została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  umowa nr 38/2017/Wn-50/OP-BA-YS/Dz odnośnie realizacji przedsięwzięcia pn.„Rozwój Ośrodka Edukacyjnego im. Jana Szafrańskiego Magurskiego parku Narodowego” na pokrycie 15 % wydatków kwalifikowalnych projektu POIS.02.04.00-00-0034/16.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 2 579 099,01 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 1 813 200,76 zł, a z NFOŚiGW – 319 976,61 zł.  Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2019.

 

Głównymi celami projektu są:

1. Zwiększenie atrakcyjności Ośrodka Edukacyjnego poprzez wprowadzenie nowych ekspozycji.

2. Poszerzenie grona odbiorców poprzez stworzenie elementów dostępnych i atrakcyjnych dla różnych grup.

3. Wprowadzenie interaktywnych procesów poznawczych w pracy Ośrodka.

4. Poszerzenie zasięgu działań edukacyjnych poprzez zwiększenie liczby odwiedzających.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

- wykonanie nowej ekspozycji w Ośrodku Edukacyjnym - zostaną zagospodarowane wolne przestrzenie w korytarzach i na klatce schodowej. Nowe elementy będą nawiązywać do istniejącej ekspozycji i rozszerzać ją o powiązane zagadnienia, ćwiczenia utrwalające wiedzę i elementy interaktywne. Tematycznie ekspozycja będzie dotyczyć lasu i ssaków leśnych (poziom 0), martwego drewna, łąki i przyrody nieożywionej (poziom -1) i ptaków (poziom +1). Wszystkie poziomy będą związane modelem buka przenikającym piętra wzdłuż klatki schodowej. Przewidziano również stanowiska dla osób niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych.

- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, w tym m.in.  tablice o realizowanym projekcie, krótki film promocyjny o projekcie,  uroczyste otwarcie wystawy oraz artykuł w czasopiśmie Magura na temat realizacji projektu.

 

Image

Image

 « poprzednia | strona 9 z 10 | następna »
Facebook