en pl
Zjęcie

Żmija zygzakowata fot. Cezary Ćwikowski

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 

Sezon turystyczny 2017
2017-04-28 13:52:18

Jak co roku, 1 maja rozpoczynamy sezon turystyczny w Magurskim Parku Narodowym. Wszystkim wybierającym się na piesze wycieczki po Parku przypominamy o obowiązku zakupu biletów wstępu. Bilety jednodniowe (normalne i ulgowe), karnety czterodniowe można zakupić w: Ośrodku Edukacyjnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej, Foluszu - dwa punkty sprzedaży (przy wejściu na Diabli Kamień i na Wodospad), Świątkowej Wielkiej 1 (łowisko pstrąga), Bartnem 23 (plebania) oraz Hucie Polańskiej (Schronisko Hajstra). Dodatkowo bilety jednodniowe można nabyć za pomocą usługi "Bilety SMS".

więcej ]

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Projekty POIiŚ

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Aktualności » Podpisanie umowy na nowy projekt europejski

Podpisanie umowy na nowy projekt europejski

2017-03-20 10:06:42

Podpisanie umowy na nowy projekt europejski

17 marca 2017 roku pan Tomasz Liszka, Zastępca Dyrektora, w imieniu Magurskiego Parku Narodowego podpisał trzecią w nowej perspektywie finansowej 2014 – 20 umowę na dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Projekt POIS.02.04.00-00-0168/16 „Ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego” realizowany będzie przy wsparciu środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Całkowita wartość projektu wynosi  2 092 314,24 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 1 600 415,24 zł. Projekt realizowany będzie do 31.12.2020 roku.

Image


Projekt realizowany będzie na obszarze SOO Ostoja Magurska PLH 180001, OSO Beskid Niski PLB 180002, na terenie Magurskiego Parku Narodowego w województwie podkarpackim i małopolskim.
Jego głównym celem jest przywracanie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków Ostoi Magurskiej i Magurskiego Parku Narodowego. W ramach projektu planuje się likwidację barier antropogenicznych w postaci starych ogrodzeń, słupów, resztek stodół PGR; zabiegi ochronne dla utrzymania siedlisk łąkowych: Ochrona niżowych i górskich łąk użytkowanych ekstensywnie 6510, Ochrona górskich łąk konietlicowych i mietlicowych użytkowanych ekstensywnie 6520, Ochrona górskich i nizinnych torfowisk zasadowych o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 7230, Ochrona bogatych florystycznie górskich i niżowych muraw bliźniczkowych 6230, Ochrona eutroficznych łąk wilgotnych ze związku Calthion 65XX z zagospodarowaniem biomasy i uzupełnieniem niezbędnego sprzętu; działania ochronne dla gatunków roślin, motyli i nietoperzy i ich siedlisk; poprawę bazy żerowej dużych drapieżników poprzez zachowanie starych sadów owocowych oraz wykup gruntów. Zadania te przyczynia się do zwiększenia powierzchni siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (270 ha), liczby gatunków (15 szt.) i typów siedlisk (5 szt.) objętych działaniami ochronnymi. Dodatkowo w ramach projektu realizowane będą działania informacyjno-promocyjne. Zostaną wydane: kluczyk do oznaczania gatunków łąkowych na lince, przepiśnik na przetwory z owoców z sadu, folder edukacyjny o magurskich łąkach i sadach wraz z przykładami dobrych praktyk, plakaty edukacyjne oraz kalendarze przyrodnicze. Przeprowadzone zostaną warsztaty i prelekcje oraz otwarte spacery przyrodnicze.

Komentarze [0] | Dodaj komentarz

Facebook