en pl
Zjęcie

Kwitnąca czereśnia fot. Stefan Michalik

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 

Wernisaż wystawy fotograficznej Karpaty Wschodnie
2017-06-22 08:16:31

Z początkiem lipca zapraszamy na wernisaż i kolejną wystawę fotograficzną do Ośrodka Edukacyjnego im. Jana Szafrańskiego w Krempnej. Tym razem będziemy gościć pana Jacka Wnuka, podróżnika, fotografa, popularyzatora regionu Karpat Wschodnich. Autor zdjęć opowie między innymi o magicznych górach Ukrainy i Rumunii, o swoich z nimi przygodach i o wydanym nie tak dawno albumie fotograficznym Karpaty Wschodnie. Pan Jacek Wnuk wraz ze swoimi przyjaciółmi redaguje portal internetowy karpatywschodnie.pl, promujący piękny i jeszcze dziki fragment Karpat oraz turystykę górską. Zapraszamy serdecznie na wernisaż i wystawę, a do końca czerwca w Ośrodku Edukacyjnym można jeszcze oglądać wystawę zdjęć Krakowskiego Okręgu Związku Polskich Fotografów Przyrody.

więcej ]

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Projekty POIiŚ

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Aktualności » Podpisanie umowy na nowy projekt europejski

Podpisanie umowy na nowy projekt europejski

2017-02-23 11:40:51

Podpisanie umowy na nowy projekt europejski

17 lutego 2017 roku pan Jacek Borek, Zastępca Dyrektora, w imieniu Magurskiego Parku Narodowego podpisał drugą w nowej perspektywie finansowej 2014 – 20 umowę na dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Projekt POIS.02.04.00-00-0101/16 Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego „Przybliżyć naturę” realizowany będzie przy wsparciu środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Całkowita wartość projektu wynosi  1 853 721,90 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 1 463 728,30 zł. Projekt realizowany będzie do 30.09.2020 roku.

Image

Projekt realizowany będzie na terenie 7 gmin, na których położony jest MPN wraz z otuliną: Sękowa, Lipinki, Dębowiec, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Krempna, Dukla. Jego głównym celem jest zwiększenie świadomości i zaangażowania w działania na rzecz ochrony przyrody społeczności lokalnej na terenie gmin sąsiadujących z MPN.

W ramach projektu organizowane będą wydarzenia edukacyjne dla poszczególnych grup wiekowych: dla dzieci w wieku przedszkolnym cykl zajęć warsztatowych „Okno do natury” prowadzonych w przedszkolach wraz ze szkoleniem nauczycieli i wydaniem pomocy dydaktycznych; dla uczniów szkół podstawowych cykl zajęć warsztatowych „Dzieciom bliski Beskid Niski” wraz ze szkoleniem nauczycieli i wydaniem pomocy dydaktycznych - zeszytów ćwiczeń oraz konkurs „Olimpiada – Mistrz Natury”; dla uczniów szkół gimnazjalnych cykl zajęć warsztatowych „Obywatel z Natury” wraz z wydaniem pomocy dydaktycznych oraz konkurs „Przyrodnik na medal”; dla nauczycieli przygotowanie pakietu dydaktycznego „Przybliżyć naturę – kompendium wiedzy dla nauczycieli”; dla samorządowców warsztaty terenowe; dla mieszkańców 7 gmin z terenu MPN otwarte warsztaty przyrodnicze „Szlak dobrych praktyk przyrodniczych” oraz cykl spotkań warsztatowych „Żywe altany”. Zostanie wydanych szereg publikacji edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców: zestaw 4 broszur dla mieszkańców i plakat edukacyjny, przewodnik „Szlak dobrych praktyk przyrodniczych”, pakiet terenowych kluczy do oznaczania gatunków, czasopismo Magura skierowane do lokalnej społeczności.

Image

Komentarze [0] | Dodaj komentarz

Facebook